Doručitelný

Doručitelný
Tento scénář naleznete v následujících článcích a zdrojích:
Styly Vyjednávání

Dodávka: Definice a Příklady

A deliverable is a product, good, or service that is given to the requester for review. Learn more about business terms through storyboards!
Podívejte se na některé z našich ilustrovaných průvodců!


Storyboard Text

  • DORUČITELNÝ Dodávka je produkt, dobrý nebo služba, která je dána žadateli k přezkoumání. Mohou být hmatatelné nebo nehmotné.
Vytvořeno více než 25 milionů Storyboardů
Storyboard That Family