Hadrian Životopis

Hadrian Životopis
Tento scénář naleznete v následujících článcích a zdrojích:
Hadriánův Životopis

Kdo byl Hadrián?

Další informace o osobách, které ovlivnily historii
Podívejte se na některé z našich ilustrovaných průvodců!


Storyboard Popis

Hadrian | Hadrian (76 AD-138 AD) Ačkoli nebyl tak úspěšný v boji nebo propagandě jako předchozí císaři, Hadrian byl více zaměřen na zajištění stávající říše spíše než na rozšíření. Postavil Hadrianovu zeď, přestavěl Pantheon, založil mnoho měst a rozšířil řeckou kulturu.

Storyboard Text

  • Hadrian (76 AD-138) Zatímco ne tak úspěšný v boji nebo propagandě jako předchozí císaři, Hadrian byl více soustředěn na zabezpečení stávající říše, než na rozšíření. Postavil Hadrianovu zeď, přestavěl Pantheon, založil mnoho měst a rozšířil řeckou kulturu.
Vytvořeno více než 30 milionů Storyboardů
Storyboard That Family