Hadrian

Aktualizováno: 5/22/2018
Hadrian
Tento scénář naleznete v následujících článcích a zdrojích:
Hadrian Biography

Hadrian

Storyboard That je Ilustrovaná Příručka pro Vlivy Lidí

Další informace o osobách, které ovlivnily historii


Podívejte se na některé z našich ilustrovaných průvodců!


Storyboard Popis

Hadrian | Hadrian (76 AD-138 AD) Ačkoli nebyl tak úspěšný v boji nebo propagandě jako předchozí císaři, Hadrian byl více zaměřen na zajištění stávající říše spíše než na rozšíření. Postavil Hadrianovu zeď, přestavěl Pantheon, založil mnoho měst a rozšířil řeckou kulturu.

Storyboard Text

  • Hadrian (76 AD-138) Zatímco ne tak úspěšný v boji nebo propagandě jako předchozí císaři, Hadrian byl více soustředěn na zabezpečení stávající říše, než na rozšíření. Postavil Hadrianovu zeď, přestavěl Pantheon, založil mnoho měst a rozšířil řeckou kulturu.