Kateřina Veliká

Kateřina Veliká
Tento scénář naleznete v následujících článcích a zdrojích:
Životopis Kateřiny Veliké

Kateřina Veliká: Kdo to Byla?

Další informace o osobách, které ovlivnily historii
Podívejte se na některé z našich ilustrovaných průvodců!


Storyboard Popis

Kateřina Veliká byla nejdéle vládnoucí císařovnou ruskou říší, která učinila z Ruska dominantní moc v jihovýchodní Evropě a hrála významnou roli v době osvícení Rusů.

Storyboard Text

  • KATEŘINA SKVĚLÁ Kateřina Veliká byla nejdéle vládnoucí císařovnou ruskou říší, která učinila z Ruska dominantní moc v jihovýchodní Evropě a hrála významnou roli v době osvícení Rusů.
Vytvořeno více než 30 milionů Storyboardů
Storyboard That Family