Nelson Mandela Briography

Aktualizováno: 12/24/2018
Nelson Mandela Briography
Tento scénář naleznete v následujících článcích a zdrojích:
Nelson Mandela Biography

Nelson Mandela

Storyboard That je Ilustrovaná Příručka pro Vlivy Lidí

Další informace o osobách, které ovlivnily historii


Podívejte se na některé z našich ilustrovaných průvodců!


Storyboard Popis

Nelson Mandela Biography | One of the most iconic leaders of the 20th Century, Nelson Mandela spent 27 years as a political prisoner. He went on to lead his nation as the first black democratically elected leader of South Africa.

Storyboard Text

  • Nelson Mandela (1918-2013) Jeden z nejznámějších vůdců 20. století, Nelson Mandela strávil 27 let jako politický vězeň. Pokračoval ve vedení svého národa jako prvního černého demokraticky zvoleného vůdce Jihoafrické republiky.
  • Neexistuje žádná vášeň, která by se hrála malá - při usazování se na život, který je menší než ten, který jste schopni žít.