Phases of the Moon

Phases of the Moon

Storyboard Popis

Phases of the Moon | The Moon is the Earth’s large permanent natural satellite. As it moves around the Earth, the relative positions of the Moon, Earth, and Sun make it appear different in the sky. The phases of the Moon are the different ways the Moon looks over a 28 day period.

Storyboard Text

  • FÁZE MĚSÍCE Měsíc je velkým trvalým přirozeným satelitem Země. Jak se pohybuje po Zemi, relativní pozice Měsíce, Země a Slunce ji na obloze ukazují jinak. Fáze Měsíce jsou různé způsoby, jak Měsíc vypadá po dobu 28 dnů.
Vytvořeno více než 25 milionů Storyboardů
Storyboard That Family