Plumbing

Aktualizováno: 6/21/2018
Plumbing
Tento scénář naleznete v následujících článcích a zdrojích:
Innovations - Plumbing

Instalatérství

Storyboard That je Ilustrovaná Příručka k Inovacím

Další informace o inovacích prostřednictvím storyboardu!


Podívejte se na některé z našich ilustrovaných průvodců!


Storyboard Popis

Plumbing is a system of connected pipes, valves and tanks used to move gases and liquids around buildings. Systems could include heating and cooling, drinking and wasted water. Plumbing systems are very important to public health as they provide clean drinking water and take away potentially harmful waste water.

Storyboard Text

  • INSTALATÉRSTVÍ Instalatérství je systém připojených potrubí, ventilů a nádrží používaných k přemisťování plynů a kapalin do budov a kolem nich. Systémy zahrnují vytápění, chlazení, pití a odpadní vody. Vodovodní systémy jsou velmi důležité pro veřejné zdraví, protože poskytují čistou pitnou vodu a odstraňují potenciálně škodlivé odpadní vody.