Pracovní List Experimentu Menthos & Coke

Aktualizováno: 1/2/2020
Pracovní List Experimentu Menthos & Coke
Tento scénář naleznete v následujících článcích a zdrojích:
Chemical Reactions Lesson Plans

Chemické Reakce

Autor: Oliver Smith

Chemické reakce jsou procesy, které zahrnují přeuspořádání atomů za vzniku nových látek. Lidé si často představují, že se vyskytují pouze ve zkumavce ve vědecké laboratoři, ale ve skutečnosti se chemické reakce vyskytují všude kolem nás. Naše těla je například používají k fungování a dokonce i některé typy počasí jsou chemické reakce. Cílem následujících aktivit je seznámit studenty s chemickými reakcemi a pomoci jim pochopit, co přesně jsou!


Chemické Reakce

Storyboard Popis

Nechte studenty, aby pomocí tohoto listu zaznamenali svá pozorování při experimentech s menthosem a koksem

Storyboard Text

 • název datum
 • ZMĚNA
 • MATERIÁLY
 • HYPOTÉZA
 • Pokyny: V tomto experimentu budete pozorovat chemickou reakci, ke které dochází při míchání Menthos a Coca Cola, poté změňte jednu nebo více proměnných a vytvořte hypotézu o výsledcích vašich změn.
 • Menthos and Coke Experiment
 • OPATŘENÍ
 • ZPŮSOB
 • PŘEDPOVĚĎ
 • ŘÍZENÍ
 • ZÁVĚR