Předpojatost Vůči Akci

Předpojatost Vůči Akci
Tento scénář naleznete v následujících článcích a zdrojích:
Předpojatost k Akci

Předpojatost k Akci: Příklady a Definice

Bias towards action is a design thinking term referring to the practice of not just having an idea, but actually willing yourself to take meaningful actions to see your idea move forward. Learn more about business terms through storyboards!
Podívejte se na některé z našich ilustrovaných průvodců!


Storyboard Text

  • PŘEDPOJATOST VŮČI AKCI Příklon k akci je návrhový termín, který se odvíjí od praktikování nejen myšlenky, ale skutečně si přeji, abyste přijali smysluplná opatření, abyste viděli, jak se vaše myšlenky pohybují kupředu.
  • 
Vytvořeno více než 25 milionů Storyboardů
Storyboard That Family