Rocket Flight

Aktualizováno: 6/21/2018
Rocket Flight
Tento scénář naleznete v následujících článcích a zdrojích:
Innovations - Rockets

Rakety

Storyboard That je Ilustrovaná Příručka k Inovacím

Další informace o inovacích prostřednictvím storyboardu!


Podívejte se na některé z našich ilustrovaných průvodců!


Storyboard Popis

Rockets are projectiles that can be propelled at a great speed and to a great height or distance using rocket engines. Rocket engines expel exhaust in the opposite direction they travel. All of the propellant used in flight is carried by rockets.

Storyboard Text

  • RAKETY Rakety jsou projektily, které mohou být poháněny velkou rychlostí a velkou výškou nebo vzdáleností pomocí raketových motorů. Raketové motory vylučují výfukové plyny v opačném směru, kam cestují. Veškerá pohonná hmota používaná v letu je nesena raketami.