Kdo byl svatý František z Assisi?

Kdo byl svatý František z Assisi?
Tento scénář naleznete v následujících článcích a zdrojích:
Životopis Svatého Františka

Životopis Svatého Františka z Assisi

Další informace o osobách, které ovlivnily historii!
Podívejte se na některé z našich ilustrovaných průvodců!


Storyboard Popis

Svatý František z Assisi se vzdal života v bohatství a vyměnil ho za život v chudobě a oddanosti Bohu a Ježíši Kristu. Přestavoval a obnovoval kostely, zakládal řády, které žijí podle jeho spisů, a je považován za patrona zvířat a přírody.

Storyboard Text

  • Sv. František z Assisi (1181 - 1225) Sv. František z Assisi vzdal život bohatství a obchodoval s ním za život chudoby a oddanosti Bohu a Ježíši Kristu. Rekonstruoval a obnovil kostely, založil rozkazy, které žijí v jeho spisech, a je považován za patrona zvířat a přírody.
Bylo vytvořeno více než 20 milionů scénářů
Storyboard That Family