Slovní Zásoba v Zánik Domu Usherů
Aktualizováno: 5/2/2017
Slovní Zásoba v Zánik Domu Usherů
Tento scénář naleznete v následujících článcích a zdrojích:
The House of Usher Lesson Plans

Zánik domu Usherů Edgar Allan Poe

Plány Lekcí od Kristy Littlehale

Edgar Allan Poe, který pokračuje v tradici strašidelného, ​​divného a gotického stylu, nezklamá v tomto krátkém příběhu o podivné rodině, která najde svůj konec nejhroznějšími způsoby. Je pravděpodobné, že název "pádu" odkazuje na skutečnou strukturu domu rodiny Usher a na pád samotné rodiny Ushera, jelikož oba dědicové umírají a končí rodné jméno. Pro ty, kteří hledají typický gotický příběh, "Pád domu Ushera" zdůrazňuje mnoho důležitých gotických prvků, zejména v popisu samotného domu. Skutečnost, že dům, Roderick a Madelina se zdají být postiženi touto rozpadavou, nemocnou atmosférou, vykresluje mrzutý a nadpřirozený obraz, který někteří argumentovali, že zrcadlí lidskou psychiku. Podobně jako u jiných populárních Poeových příběhů používá Rodericka Ushera k prozkoumání společných témat teroru, smrti a křehkosti lidské mysli.
Zánik Domu Usherů

Storyboard Popis

Zánik Domu Usherů Vocabulary Aktivit

Storyboard Text

 • SUBLIMOVAT
 • TARN
 • ARABSKÁ
 • (Adj.) Inspirující vznešenost nebo hrůzu; Zvýšený jazyk nebo myšlenka
 • (N.) Malé jezero nebo bazén tvořený ledovci, obvykle nalezené v horách
 • (Adj.) Fantastický
 • NEPLATNÝ
 • SLOVNÍ ZÁSOBA
 • KATALEPTICKÉ
 • (N.) Osoba oslabená nemocí nebo postižením a neschopná se o sebe postarat
 • (Adj.) Katatonický stav, kdy dochází ke ztrátě vědomí a užívání končetin
Bylo vytvořeno více než 15 milionů scénářů
Storyboard That Family