Symboly Nebezpečí

Symboly Nebezpečí

Storyboard Text

  • Plyn pod Tlakem
  • Korozívní
  • Vážné Ohrožení Zdraví
  • Symboly Nebezpečí
  • Akutní Toxicita
  • Hazardování se Zdravím
  • Hořlavý
  • Nebezpečný pro Životní Prostředí
  • Oxidující
  • Explozivní
Vytvořeno více než 25 milionů Storyboardů
Storyboard That Family