US Územní Expanze - Původní 13 Colonies
Aktualizováno: 5/1/2017
US Územní Expanze - Původní 13 Colonies
Tento scénář naleznete v následujících článcích a zdrojích:
US Expansion Lesson Plans

US územní expanze (1783-1959)

Plány Lekcí od Richarda Cleggetta

Poté, co Spojené státy získaly nezávislost, zaměřily se na území na západ a expanze pokračovala až do 20. století. Válka, ekonomika, kultura a inovace jsou převládající a opakující se témata obklopující územní expanzi. V těchto aktivitách studenti prozkoumají pořízení různých území v koloniální Americe a pochopí, jak expanze ovlivnila nejen historii našeho národa, ale také historii světa.
US územní expanze 1783-1959

Storyboard Popis

US územní expanze - originál 13 kolonie - Chcete-li porozumět a holisticky vnímat historii územní expanzi v celých Spojených státech, jeden musí nejprve zkoumat akvizici z původních 13 kolonií. Získal po vítězství v americké revoluci, originál 13 kolonie sloužit jako základ nejen Ameriky, ale jeho budoucnosti. Odtud představy o expanzi a pojmy manifestu osud brzy chopí. Studenti mohou využít Frayer modelový příklad vysvětlit a analyzovat základní tematické pojmy obklopující kolonie, včetně příčiny jejich získání, jeho účinků, účel kolonie a kultuře, která tam existovala.

Storyboard Text

  • PŘÍČIN
  • ÚČINKY
  • Tvorba původních 13 kolonií pochází z americké revoluce. Když se kolonisté začali stydět s britskou politikou, vzbouřili se a snažili se ovládat nejen vlastní životy, ale i vlastní země. Jednalo se o první krok v případné expanzi Ameriky po celé Severní Americe.
  • ÚČEL
  • PŮVODNÍCH 13 KOLONIÍ
  • V důsledku americké revoluce získali kolonisté kontrolu nad původními 13 koloniemi Spojených států. Spojené státy zažily skalnatý začátek, protože se ukázalo, že sjednocení a provozování obrovsky odlišných kolonií je obtížné. Nicméně, s ambicí a odhodláním se mladá země nakonec ujala.
  • KULTURA
  • Získat kontrolu nad 13 původními koloniemi bylo nezbytně nutné pro kolonisty, kteří chtěli stabilitu pro pozdější generace. Země byla bohatá a poskytla velkou příležitost. Dále se území rozklálo po celé cestě k Mississippi přes řeku Ohio a poskytuje klíčové obchodní cesty.
  • Kultura v koloniích se velmi lišila. Každá kolonie měla různé náboženství, rasy a zvyky. Každá kolonie a region měly také zřetelné ekonomické účely: zemědělství, řezivo, rybolov nebo podnikání. Každá kolonie měla důležitou funkci při počátečním založení a údržbě nových Spojených států. Jejich kultura by se zhroutila kolem myšlenky další expanze a úspěchu.
Bylo vytvořeno více než 15 milionů scénářů
Storyboard That Family