Voltaire
Aktualizováno: 8/24/2017
Voltaire
Tento scénář naleznete v následujících článcích a zdrojích:
Voltaire Biography

Voltaire

Storyboard That je Ilustrovaná Příručka pro Vlivy Lidí

Další informace o osobách, které ovlivnily historii


Podívejte se na některé z našich ilustrovaných průvodců!


Storyboard Popis

Voltaire, narozený François-Marie Arouet, byl během osvícenství z 18. století francouzským filozofem a spisovatelem. Voltaire byl znám svou kritikou organizovaného náboženství a tradičních institucí a pro jeho otevřenou podporu svobody projevu a dalších občanských svobod.

Storyboard Text

  • Voltaire (1694-1778) Voltaire, nar. FranC Ois-Marie Arouetová, byla francouzským filozofem a spisovatelem osvícenství z 18. století. Voltaire byl znám svou kritikou organizovaného náboženství a tradičních institucí a pro jeho otevřenou podporu svobody projevu a dalších občanských svobod.
  • 
  • 
  • 
  • 
  • 
  • DŮVOD
  • SVOBODNÁ ŘEČ