Testimonial - Example

Testimonial - Example
Tento scénář naleznete v následujících článcích a zdrojích:
Vytvářejte uživatelské příběhy pomocí Storyboard That

5 Šablon Storyboard pro Video Marketing

Autor: Josh Bumcrot

5 scénářů scénářů a příkladů, které vám umožní vizualizovat vaše nápady a poté je změnit na video. Jak vyprávět své nápady a vydělat si obchodní video.
Podívejte se na některé z našich dalších obchodních článků!Storyboard Popis

Testimonial example for product development and video marketing

Storyboard Text

 • Testimonial Person 1 - Problem
 • Testimonial Person 1 - Solution with Your Product
 • Product Intro
 • Audio: I was also missing out on free food at work. When I did hear about it, I would run to the kitchen but by the time I got there it was all gone.
 • Testimonial Person 2 - quick story
 • Audio: Until I downloaded SoLoMoFoo!
 • Testimonial Person 3 - quick story
 • VO: SoLoMoFoo is a mobile app that allows users to be notified when food is available in common places
 • Summary with Call to Action
 • Go to SoLoMoFoo.com and sign up today
 • Audio: SoLoMoFoo makes me so much happier at work
 • Audio: SoLoMoFoo allows me to know when there's free food at school. Great way to save money!
 • 
Bylo vytvořeno více než 20 milionů scénářů
Storyboard That Family