SWOT Analysis Example
Aktualizováno: 9/29/2016
SWOT Analysis Example
Tento scénář naleznete v následujících článcích a zdrojích:
Use Storyboard That for Visual Vocabulary

SWOT Analýza

Nathanaelem Okhuysen

Při strategických rozhodnutích je třeba zvážit mnoho faktorů. Je snadné přemoci si související okolnosti, možnosti a data. SWOT analýza, nebo matice SWOT, je rozhodovací rámec pro zaměření se na strategicky důležité prvky v této mizině. SWOT znamená silné, slabé stránky, příležitosti, ohrožení. Tyto čtyři kategorie popisují, zda je některý aspekt rozhodnutí negativní nebo pozitivní a zda je externí nebo vnitřní organizace. Důkladná analýza SWOT může být páteří řádného strategického plánování.


Podívejte se na některé z našich dalších obchodních článků!Storyboard Popis

Example SWOT Analysis Template - What is a SWOT analysis?

Storyboard Text

  • Strengths
  • Internal
  • Weaknesses
  • Positive
  • Opportunities
  • SWOT
  • Threats
  • Negative
  • External