PEST Narrative
Aktualizováno: 4/11/2017
PEST Narrative
Tento scénář naleznete v následujících článcích a zdrojích:
PEST Analysis

Analýza PEST

Nathanaelem Okhuysen

Při přípravě na budoucnost se společnosti podílejí na strategickém plánování. Tento proces zkoumá faktory uvnitř i mimo společnost a často používá SWOT analýzu nebo podobný rámec k organizaci generovaných informací. Strategické plánování, které zkoumá vnější faktory, se nazývá environmentální skenování.


Podívejte se na některé z našich dalších obchodních článků!Storyboard Popis

PEST analysis example - environmental scanning

Storyboard Text

  • Recently, Sophie has thought about selling her crafts online. She likes it as a hobby, but wants to know how viable it would be for supplementing her income.
  • She worries it won't be successful though. She knows other people who have poured time and money into their online businesses without ever turning a profit.
  • Sophie decides to do some environmental scanning to decide if it's a good time to start an online store. She uses Storyboard That to organize her research, analyze opportunities, and inform her business plan.
  • Storyboard That's presentation options help her discuss her idea to fellow hobbyists, and even secure a small business loan.
  • Because she did her research and prepared, Sophie is careful in transitioning her hobby into a job. She has realistic expectations, and is prepared for the future. She is the proud operator of a successful small business!