The Carbon Cycle Discussion
Aktualizováno: 1/20/2021
The Carbon Cycle Discussion
Tento scénář naleznete v následujících článcích a zdrojích:
Experiments Lesson Plans

Mylné Pojetí a Konceptuální Porozumění ve Vědě

Oliver Smith

Je důležité, abychom při vstupu do našich učeben nevnímali naše studenty jako prázdné nádoby nebo prázdné břidlice. Studenti jsou plné svých vlastních představ a teorií o světě. Některé z nich jsou správné a některé nesouhlasí se současnými důkazy a dohodnutým myšlením v rámci předmětu. Často jako vychovatelé nedokážeme ocenit široké a rozmanité zkušenosti našich studentů a účinek, který to může mít na to, jak si myslí, že vesmír funguje. Studenti mají mylné představy ve všech předmětech, ale to platí zejména ve vědě.


Check out some of our other educational blog posts!


Storyboard Popis

Facilitate a discussion with students about the carbon cycle

Storyboard Text

 • 
 • 
 • 
 • 
 • The leaves on the ground are dissolved by the rain.
 • The leaves are broken up and the carbon is released into the atmosphere.
 • The leaves will never disappear.
 • Other animals absorb them when they walk over them.
 • The students have been clearing Chelsea's yard and are wondering what will happen to the leaves that have fallen from the tree.
 • Sara
 • Chelsea
 • Jose
 • Curtis