Finished Storyboard Example

Finished Storyboard Example
Tento scénář naleznete v následujících článcích a zdrojích:
Vytváření Filmů z Vašeho Scénáře

Jak učinit svůj skript na Storyboard

Od Sarah Laroche

Seznamte se se základy storyboardu a jak jsou užitečné při natáčení filmů a jiných médií. Úvod do příběhu Storyboarding pro film, video a animaci se zabývá celkovým procesem přeměny myšlenky na dokončený scénář.
Podívejte se na některé z našich dalších obchodních článků!Storyboard Popis

Movie Maker Matt's Storyboard Example

Storyboard Text

 • Scene 1, Shot 1
 • A cat lies on a bed in the corner of a near-empty bedroom. NARRATOR One may think the life of a cat is boring.
 • Scene 2, Shot 1
 • Purr
 • Purr
 • Purr
 • Scene 1, Shot 2
 • The same cat is eating food from a bowl in a kitchen. NARRATOR A life of easy living, populated with naps, food, and an occasional trip to the litter box.
 • Scene 2, Shot 2
 • Scene 1, Shot 3
 • Cat face shot against country background. Slow zoom on cat's face to focus on eyes, then fade to black. NARRATOR But the story of Fletcher, a country cat gone city, is different from the usual tale.
 • Scene 2, Shot 3
 • City street with car "moving" supplies. NARRATOR Fletcher was a two year old cat when his family decided to move to the big city.
 • Family runs around during the move, cat turns to watch the humans walk by. NARRATOR Fletcher was confused by the boxes and his humans' frantic moving about.
 • The cat is curled up in an empty closet. NARRATOR Seeking refuge from the hectic atmosphere in the household, Fletcher finds himself a nice spot in the upstairs closet.
Vytvořeno více než 25 milionů Storyboardů
Storyboard That Family