https://www.storyboardthat.com/hu/létrehozása/beállítás-térkép-munkalapok

Ha ezt a tanulókhoz rendeli, másolja a munkalapot a fiókjába, és mentse. Feladat létrehozásakor csak válassza ki sablonként!Munkalapok Beállítása | Térképsablonok Beállítása

Mik azok a térképmunkalapok beállítása?

A beállítási térkép munkalap kiváló forrás a történet különböző beállításainak nyomon követéséhez fiktív írásban, amint az kibontakozik. Ennek a munkalapnak a használata különösen előnyös olyan irodalom esetében, amely több vagy ismeretlen beállítást tartalmaz. Például egy példa segíthet az osztálynak abban, hogy jobban megértse egy regény, novella vagy színdarab beállításait. Ezeknek a munkalapoknak a használatával a tanulók vizuálisan ábrázolhatják a történet helyszínét, megkönnyítve számukra a történet összes elemének megértését és elemzését. Munkalap készítéséhez egy beállítási térképkészítő eszköz használható, amely segíti a tanulókat a különböző elemek rendezésében. A karakter- és beállítási munkalapok használatával a tanulók rendszerezhetik az információkat, és jobban megérthetik, hogyan befolyásolja a történet beállítása a főszereplők cselekedeteit és a cselekményt.

Miért fontosak és hogyan használhatók a legjobban?

A történet helyszíne nagy hatással lehet a karakter cselekedeteire, cselekményére és elvárásaira. Egy történet, amely az ötödik századi Kínában játszódik, teljesen más légkört jelentene, mint egy mai történet. Ha a beállítások megváltoznak, még ha csak egy kicsit is, a karakterek eltérően viselkedhetnek, vagy konfliktus alakulhat ki. Használjon beállítási térkép munkalapokat, ha ismeretlen környezetben vagy több beállítású irodalmat olvas.

Ezek a munkalapok vizuálisan ábrázolják, hol játszódik a történet, és számos tantárgyban és évfolyamon használhatók a tanulás fokozására.

Elemek, amelyeket figyelembe kell venni a történetmunkalap beállításánál

A hatékony térkép létrehozásához különféle részleteket és elemeket kell tartalmaznia, mint például az időszak, az időjárás és az éghajlat, a földrajz, az építészet és a kulturális kontextus. Például az időszak befolyásolhatja a szereplők és környezet divatját, technológiáját és társadalmi normáit, míg az időjárás és az éghajlat hangulatot és feszültséget kelthet. Ezenkívül a földrajz és az építészet támpontokat adhat a helyszín történelméhez és kultúrájához, míg a kulturális kontextus mélységet és gazdagságot adhat a karakterekhez és a történethez. Fontos figyelembe venni, hogy ezek az elemek hogyan járulnak hozzá a környezet általános hangulatához, hangjához és témájához. Ezen részletek és elemek bevonásával a gyerekek mélyebben megérthetik és értékelhetik egy történet világát vagy egy időszak történelmi kontextusát, és fejleszthetik kreatív írási és kritikai gondolkodási készségeiket.

A történettérképezési gyakorlat segíthet a tanulóknak jobban megérteni a történet szerkezetét és fontos részeit. Ez különösen hasznos az általános iskolás gyerekek számára, akik csak egy mese elemeit tanulják. Az egyik módja annak, hogy ösztönözze az osztályt, hogy kreatívan gondolkodjon a történet helyzetéről, ha egy munkalapot használ egy történettérképhez, amely betekintést nyújt a történet szerkezetébe.

Azáltal, hogy lépésenkénti térképsablont biztosítanak a beállítási munkalap létrehozásához, a tanárok segíthetnek a tanulóknak gondolataik és ötleteik rendszerezésének folyamatában. Különösen a vizuális tanulók profitálhatnak ebből a gyakorlatból, mivel lehetővé teszi számukra, hogy világosan és tömören lássák a történet különböző szintjeit.

Egy forgatókönyv-grafikus szervező beépítése a történet-feltérképezési gyakorlatba tovább javíthatja a tanulók megértését arról, hogy a beállítás hogyan befolyásolja a karakter cselekvéseit és a cselekmény fejlődését. Ez a gyakorlat segít a tanulóknak megtanulni azonosítani a környezet kulcsfontosságú elemeit, például az időszakot, a földrajzot és a kultúrát, és hogyan járulnak hozzá a történet szerkezetéhez és jelentéséhez.

Végső soron ezeknek a munkalapoknak, történettérképeknek és forgatókönyv-grafikus-szervezőknek a használatával a tanárok arra ösztönözhetik a tanulókat, hogy kreatívan és kritikusan gondolkodjanak a helyszín irodalomban betöltött szerepéről. Ezek a gyakorlatok keretet adnak a történet körülményeinek összetettségének feltárásához, valamint a világ mélyebb megértéséhez és megértéséhez, amelyben a történet játszódik.

Beállítás típusai

A különböző típusú beállítások megértése döntő fontosságú a narratíva összetettségének megértéséhez, mivel a beállítások a történettől, a műfajtól és a kulturális kontextustól függően nagyon eltérőek lehetnek. A kreatív gondolkodás elengedhetetlen eleme az irodalomban létező változatos helyszínek azonosításának és elemzésének, mint például a vidéki, városi, külvárosi, történelmi, futurisztikus, fantasy és disztópikus. Ha arra ösztönzi a tanulókat, hogy fedezzék fel a történet különböző szintjeit, az segíthet nekik mélyebben megérteni a történet által közvetített témákat és fontos részeket. Ez vizuális segédeszközök, például térképsablonok, történetleképezés és forgatókönyv-grafikus szervezők használatával tehető meg. Íme a különféle típusú beállítások, amelyekkel az olvasók találkozhatnak:

 1. Vidéki beállítások: A vidéki környezet gyakran kisebb, elszigeteltebb közösségeket foglal magában, és kiemelheti a hagyomány, a család és az egyszerűség témáit. A városi környezet ezzel szemben jellemzően nagyobb, zsúfoltabb környezet, és a modernitás, a sokszínűség és a városi élet kihívásai témáit hangsúlyozhatják.
 2. Elővárosi beállítások: A külvárosi beállítások kombinálhatják a vidéki és a városi környezet elemeit, és gyakran a közösség, a konformitás és az amerikai álom témáit fedezik fel.
 3. Történelmi beállítások: A történelmi beállítások az ősi civilizációktól az újabb időszakokig terjedhetnek, és betekintést nyújthatnak a múlt szokásaiba, értékeibe és eseményeibe.
 4. Futurisztikus beállítások: A futurisztikus beállítások gyakran elképzelt világokat és technológiákat tárnak fel, és spekulatív vagy allegorikus módon kezelhetik a kortárs társadalmi problémákat.
 5. Fantáziabeállítások: A fantáziabeállítások tartalmazhatnak mágikus vagy természetfeletti elemeket, így vonzó műfaj a kreatív gondolkodáshoz és a történettérképezési gyakorlatokhoz. Ha arra bátorítja az osztályt, hogy készítsen saját térképet a fantáziavilágról, segíthet nekik elképzelni a helyszínt alkotó különböző elemeket, például egyedi tájakat, lényeket és varázslatos tárgyakat, és gyakran hangsúlyozzák a hősiesség, a mitológia, valamint a jó és a jó közötti harc témáit. gonosz.
 6. Disztópikus beállítások: A disztópikus környezeteket gyakran sivár, elnyomó társadalom jellemzi, és a hatalom, az irányítás és a lázadás témáit fedezhetik fel.

Miért hatékony a térképmunkalapok beállítása?

Ezek a munkalapok hatékonyak, mert arra ösztönzik a tanulókat, hogy aktívan vegyenek részt a történetben, amelyet olvasnak vagy tanulnak. A helyszín vizuális megjelenítésével a gyerekek jobban megérthetik a történet kontextusát, valamint azt, hogy az hogyan kapcsolódik a karakterekhez és a cselekményhez. Ezenkívül a beállítási térkép létrehozása segít az olvasóknak olyan fontos készségek fejlesztésében, mint a vizualizáció, a kritikai gondolkodás és a térbeli érvelés.

Hogyan illeszthetők be a leckékbe a térképes munkalapok beállítása?

A térképes munkalapok beilleszthetők a tantárgyak és évfolyamok közötti órákba.

Az angol nyelvű művészetekben a tanulók elkészíthetik azokat regényekhez, novellákhoz vagy versekhez, amelyeket tanulmányoznak. Ez segíthet nekik jobban megérteni, hogy a szerző hogyan használja a hangulatot és a hangulatot teremtő beállításokat.

A Társadalomtudományban a hallgatók beállítási térképeket készíthetnek történelmi eseményekhez vagy időszakokhoz, amelyeket tanulmányoznak. Ez segíthet nekik jobban megérteni az adott időszak kontextusát és földrajzát.

A Science programban a tanulók létrehozhatják azokat az általuk megismert ökoszisztémák vagy élőhelyek számára. Ez segíthet nekik jobban megérteni az ökoszisztéma különböző elemei közötti kapcsolatokat.

Mit szabad és mit ne tegyünk beállítási térképmunkalapok készítésekor

Teendők

 • Gondoljon arra, hogy ezek a munkalapok a legmegfelelőbbek olyan történetekhez, amelyek gazdag és részletes beállításokat tartalmaznak.
 • Ügyeljen arra, hogy az utasítások világosak legyenek, és ösztönözzék őket kreativitásuk és kritikus gondolkodási készségeik használatára.
 • Mutasson példákat, hogy segítsen a tanulóknak megérteni, mit várnak el tőlük.
 • Ösztönözze a tanulókat, hogy különféle színeket és szimbólumokat használjanak a környezet különböző elemeinek ábrázolására.
 • Adjon lehetőséget az osztálynak, hogy megosszák és megvitassák egymással a térképeiket.

Ne tedd

 • Ne válasszon olyan történetet, amelynek beállításai túlságosan leegyszerűsítőek vagy a cselekmény szempontjából lényegtelenek.
 • Ne csak a helyszín tényszerű részleteire koncentráljon, hanem bátorítsa a tanulókat, hogy fontolják meg a helyszín érzelmi és pszichológiai hatását a történetre és a szereplőkre.
 • Ne korlátozza a beállítási térképeik meghatározott formátumát vagy kialakítását. Engedje meg számukra, hogy kreatívak legyenek, és a maguk módján fejezzék ki ötleteiket.
 • Ne összpontosítson kizárólag a fizikai elemekre, például az épületekre és a tájakra. Ösztönözze a tanulókat, hogy vegyenek fel olyan elemeket, mint az időszak, a társadalmi normák és a kulturális kontextus.
 • Ne feltételezze, hogy mindenki egyformán ismeri a beállítást. Adjon meg forrásokat, például térképeket, képeket vagy szöveges kivonatokat, hogy segítsen nekik jobban megérteni a beállítást.

Óraterv ötletek beállítási munkalapok készítéséhez

Beállítás elemzése az irodalomban

Egy regény vagy novella elolvasása után kérje meg a tanulókat, hogy készítsenek egy beállítási térkép munkalapot, amely vizuálisan ábrázolja a beállítás különböző elemeit. Bátorítsa őket, hogy adjanak meg olyan részleteket, mint az időszak, az időjárás, a földrajz és a kulturális kontextus.

Történelmi helyzettanulmány

Beállítási térkép munkalapok segítségével taníthat különböző időszakokról és kultúrákról. Tanulmányozza az osztályát, és készítsen egy munkalapot, amely egy adott történelmi korszakot, például az ókori Rómát vagy a reneszánszt ábrázol. Ez segít az olvasóknak abban, hogy jobban megértsék az adott időszak kulturális és társadalmi kontextusát, és azt, hogy ez hogyan befolyásolta az élet különböző aspektusait.

Környezeti Tanulmány

Használjon beállítási térkép munkalapokat a környezettudomány és a földrajz oktatásához. Rendeljen hozzá egy munkalapot, amely egy adott ökoszisztémát vagy földrajzi régiót, például esőerdőt vagy sivatagot ábrázol. Ez segít a tanulóknak abban, hogy jobban megértsék az ökoszisztéma különböző elemeit, és hogyan hatnak egymásra.

Kreatív írás

Használja a térképes munkalapokat a kreatív írás ösztönzésére. Kérje meg a tanulókat, hogy készítsenek egy munkalapot egy általuk létrehozott kitalált világhoz vagy egy történet egy adott jelenetéhez. Ez segít a tanulóknak abban, hogy jobban vizualizálják a környezetet, és magával ragadóbb élményt teremtsenek az olvasók számára.

Társadalom kutatások

A térképbeállítási munkalapok segítségével taníthat a világ különböző régióiról és országairól. A tanulók készítsenek egy munkalapot, amely egy adott országot vagy régiót ábrázol, beleértve a kulturális elemeket, például az ételeket, a zenét és a szokásokat. Ez segíteni fogja a tanulókat abban, hogy jobban megértsék és értékeljék a világ különböző kultúráinak sokszínűségét.


Beállítási Térkép Munkalap Készítése

1 Válasszon Egyet az Előre Elkészített Sablonok Közül

Vannak színes, fekete-fehér, álló vagy fekvő sablonjaink. Tekintse meg példánkat inspirációért!

2 Kattintson a "Sablon másolása" gombra

Miután ezt megtette, a storyboard készítőjéhez irányítjuk.

3 Adj Nevet a Munkalapodnak!

Mindenképpen a témához kapcsolódónak nevezd, hogy a jövőben könnyen megtaláld.

4 Szerkessze a Munkalapot

Ez az a hely, ahol útbaigazítást, konkrét kérdéseket és képeket tartalmazhat, és elvégezheti a kívánt esztétikai változtatásokat. A lehetőségek végtelenek!

5 Kattintson a "Mentés és kilépés" gombra

Ha végzett a munkalappal, kattintson erre a gombra a jobb alsó sarokban a storyboardból való kilépéshez.

6 Következő Lépések

Innen kinyomtathatja, letöltheti PDF formátumban, feladathoz csatolhatja és digitálisan felhasználhatja, és így tovább!


Még több Storyboard That forrásokat és ingyenes nyomtatható anyagokat tartalmazBoldog alkotást!


Gyakran ismételt kérdések a térképek beállításával kapcsolatban

Hogyan használhatók a térképi munkalapok csoportos projektekben?

A térképmunkalapok beállítása csoportos projektekben úgy használható, hogy a csoport minden tagja létrehozza a térkép egy részét, például egy város különböző területeit vagy egy történelmi környezet különböző részeit. Ezután a csoport összevonhatja a térképeket egy összefüggő egésszé, hogy jobban megértse, hol játszódik a történet. Ezeknek a munkalapoknak a csoportos projektekben való használata ösztönözheti a csoporttagok közötti együttműködést és kommunikációt is, mivel együtt dolgoznak annak érdekében, hogy egyéni hozzájárulásaik zökkenőmentesen illeszkedjenek egymáshoz. Ezenkívül a térképsablon használatával a dolgok egyszerűek és rendszerezettek maradhatnak, és lépésről lépésre követhetik a csoport tagjai. Ez különösen hasznos lehet az általános iskolai tanulók vagy a vizuális tanulók számára, akik számára előnyös a világos és strukturált útmutatás. Ha együtt dolgoznak ezen a feladaton, a tanulók kreatív gondolkodásukat és problémamegoldó készségeiket is fejleszthetik, mivel figyelembe veszik a részletezés különböző szintjeit és a beállítás fontos részeit, amelyeket be kell vonni.

Hogyan adaptálhatók a térképes munkalapok a tanulási különbségekkel küzdő tanulók számára?

Ezek a feladatlapok a tanulási különbségekkel küzdő tanulók számára adaptálhatók további támogatás nyújtásával vagy a feladat egyszerűsítésével. Például egy előre megrajzolt térkép biztosítása a tanulók számára, hogy kitöltsék, mondatkezdők vagy felszólítások, amelyek segítik a tanulókat gondolataik rendszerezésében, vagy fizikai 3D-s térkép készítése azoknak a diákoknak, akik esetleg vizuális-térbeli érveléssel küszködnek.

Használhatók-e nem szépirodalmi szövegekhez a térképbeállítási munkalapok?

Igen, a beállító munkalapok nem fikciós szövegekhez, például történelmi beszámolókhoz, életrajzokhoz vagy utazási írásokhoz használhatók. A tanulók feltérképezhetik a szövegben leírt helyszíneket és beállításokat, és további információkat is tartalmazhatnak, például történelmi kontextust, kulturális elemeket vagy környezeti tényezőket.

Hogyan használhatók a térképes munkalapok virtuális vagy online tanuláshoz?

Ezek a munkalapok adaptálhatók virtuális vagy online tanuláshoz digitális eszközök, például online táblák, interaktív térképek vagy virtuális valóság platformok használatával. Ez lehetővé teszi a tanulók számára, hogy magával ragadóbb módon fedezzék fel a környezetet, és interakcióba lépjenek vele, még akkor is, ha fizikailag nincsenek jelen az osztályteremben. Ezenkívül a tanárok virtuális túrákat vagy videókat is készíthetnek, hogy a tanulók jobban megértsék a kontextust.

Az összes munkalapsablon megtekintése!
Az Összes Tanári Forrás Megtekintése
*(Ez egy 2 hetes ingyenes próbaverziót indít - nincs szükség hitelkártyára)
https://www.storyboardthat.com/hu/létrehozása/beállítás-térkép-munkalapok
© 2023 - Clever Prototypes, LLC - Minden jog fenntartva.
A StoryboardThat a Clever Prototypes , LLC védjegye, és bejegyzett az Egyesült Államok Szabadalmi és Védjegyhivatalában