https://www.storyboardthat.com/hu/létrehozása/családfa-feladatlap


Ha ezt a tanulókhoz rendeli, másolja a munkalapot a fiókjába, és mentse. Feladat létrehozásakor csak válassza ki sablonként!Family Tree Example

Miért hasznosak a családfa munkalapok az osztályteremben?

A családfák hatékony eszközei lehetnek a családtörténet, a kapcsolatok és az örökség megismerésében, és családfa készítőnk segíthet életre kelteni őket. Akár tanár, aki kreatív módszert keres diákjai bevonására, akár szülő, aki meg akarja tanítani gyermekeit a hátterükről, a családfa-minta-munkalapok és -sablonok kiváló forrást jelenthetnek. Ezek a tevékenységek nagyszerű lehetőséget kínálnak a történelem és az összefüggések megismerésére, miközben olyan fontos készségeket is fejlesztenek, mint a kutatás, a szervezés és a kritikai gondolkodás. A különféle kreatív sablonok, munkalapok és online források segítségével a tanárok és a szülők könnyedén beépíthetik ezt a tevékenységet óraterveikbe, hogy minden korosztály számára gazdagítsák a tanulási élményt. Storyboard That segítségével könnyen készíthet családfa sablont bármely korosztály számára!

A családfa osztálytermi tevékenységeinek felépítése

Különféle módon lehet egyedi sablonokat tervezni. A sablon kialakítása olyan tényezőktől függhet, mint a tevékenység célja, a tanulók életkora és képzettségi szintje, valamint a sablon létrehozásához használt konkrét szoftver vagy eszközök. Egyes sablonok tartalmazhatnak egy egyszerű fát, amelyben szóközök szerepelnek a nevek és dátumok számára, míg mások bonyolultabb kialakításúak lehetnek, ahol helyet kapnak a családtagok fényképei vagy illusztrációi.

Számos kreatív módszer létezik a családfa-tevékenységek sablonokon és munkalapokon való bemutatására, például:

 • Használjon különböző formákat: A hagyományos faforma helyett próbáljon meg más formákat, például házat vagy szívet használni a családfa ábrázolására.
 • Színek használata: Próbáljon meg különböző színeket használni a különböző generációk vagy ágak ábrázolására. Ez vizuálisan vonzóvá és könnyebben érthetővé teheti a családfa diagramokat.
 • Képek hozzáadása: Adjon hozzá képeket a családtagok nevéhez és kapcsolataihoz, hogy vonzóbbá és személyre szabottabb legyen.
 • Szimbólumok használata: Használjon szimbólumokat, például szíveket, csillagokat vagy nyilakat a tagok közötti kapcsolatok és kapcsolatok ábrázolására.
 • Idővonalak használata: Hozzon létre egy idővonal-stílusú családfát, amely bemutatja a generációk fejlődését és a család történetének legfontosabb eseményeit.
 • Kollázs létrehozása: A gyerekek készítsenek kollázs stílusú családfát úgy, hogy képeket és szavakat vágnak ki magazinokból és újságokból.
 • Legyen interaktív: Online eszközök vagy szoftverek segítségével hozzon létre egy interaktív családfát, amely lehetővé teszi a tanulók számára, hogy a családtagokra kattintva többet megtudjanak róluk.

Összességében a kulcs az, hogy a tevékenység kreatív és vonzó legyen a diákok számára, miközben fontos információkat közöl a történelemről és a kapcsolatokról.

Családfa-tevékenység ötletek tantárgyanként

 1. Történelem és genealógia: A családfa munkalapok segítségével megtaníthatja a gyerekeket történelmükre és genealógiájára, segítve őket gyökereik és saját hátterük megértésében.
 2. Nyelvművészet: Ezek a munkalapok a családtagokkal, kapcsolatokkal és családtörténettel kapcsolatos szókincs tanítására is használhatók. A tanulók narratívákat is írhatnak hozzátartozóikról, vagy a családfát felhasználhatják írásaik karaktereinek megalkotásához.
 3. Társadalomismeret: A családfa feladatlapok segítségével a családdal kapcsolatos különféle struktúrákat és kulturális hagyományokat taníthatjuk.
 4. Tudomány: A munkalapokat arra használják, hogy megtanítsák a diákokat a genetikára és az öröklődésre, segítve nekik megérteni, hogyan szállnak át a tulajdonságok generációkon keresztül.
 5. Vizuális művészetek: A munkalapok alapul szolgálhatnak művészeti projektek készítéséhez, például fotókollázsok készítéséhez vagy egy rokon portréjának megrajzolásához.

Családfa-tevékenységötletek évfolyamonként

Általános Iskola

Hozzon létre egy családfa kollázst: Adjon meg osztályának egy üres családfa sablont, és kérje meg őket, hogy vágjanak ki és illesszenek rá rokonok képeit a fára.

Családi interjúk: Rendelje meg a tanulókat, hogy készítsenek interjút a családtagokkal a történetükről, és készítsenek családfa-munkalapot az összegyűjtött információk alapján. Ez a tevékenység nemcsak a kapcsolatokra tanítja meg őket, hanem fejleszti interjúkészítési készségeiket is.

Családfa játék: Hozz létre egy játékot, amelyben a gyerekeknek össze kell egyeztetniük a rokonokat a családfán elfoglalt helyükkel. Ez a tevékenység segít nekik megérteni a különböző kapcsolatokat a csoporton belül.

Középiskola

Összehasonlító családfák: Adjon meg az osztálynak egy sablont, és kérje meg, hogy végezzék el a „készítsd el a saját családfádat” tevékenységeket, valamint egy történelmi személy vagy irodalmi szereplő családfáját. Összehasonlíthatják és szembeállíthatják a különböző struktúrákat és kapcsolatokat.

Ősök kutatása: Rendelje meg a tanulókat, hogy kutassanak felmenőikkel, és készítsenek családfa munkalapot az eredményeik alapján. Ez a tevékenység nemcsak saját történelmükre tanítja meg őket, hanem fejleszti kutatási készségeiket is.

Családfa művészete: A gyerekek készítsék el családfájuk művészi ábrázolását szimbólumok és képek segítségével a rokonok és kapcsolatok ábrázolására.

Gimnázium

Genogram elemzés: Ismertesse meg a tanulókkal a genogram fogalmát, és készítsen családfa munkalapot ezzel a módszerrel. Képesek elemezni a különböző kapcsolatokat, viselkedési mintákat.

Családtörténeti projekt: Rendelje meg osztályát, hogy kutasson és hozzon létre egy részletes történelmi projektet, beleértve a családfa munkalapot, a történelmi kontextust és a személyes elbeszéléseket. Ez a tevékenység megtanítja őket a kutatási készségekre, az íráskészségekre és a személyes történetükre.

Kulturális családfák: Kérje meg a tanulókat, hogy kutassák fel a különböző kultúrákat, és készítsenek családfa-munkalapokat az adott kultúrákon belüli különböző családi struktúrák és kapcsolatok alapján. Ez a tevékenység megtanítja őket a kulturális sokszínűségre és a család fontosságára a különböző kultúrákban.

További családfa tervezősablonok téma szerint

Társadalomtudomány/Történelem: Kérje meg a tanulókat, hogy kutassák fel történelmüket, és hozzanak létre egy családfát. Bátorítsa őket, hogy interjúkat készítsenek rokonaikkal, és gyűjtsenek információkat őseikről. Beszéljétek meg, hogyan segíthet a családtörténet megérteni saját helyünket a történelemben. Használja a családfa-tevékenységeket, hogy tanítson a kulturális hagyományokról és arról, hogy a családok hogyan adják át azokat generációkon keresztül.

Tudomány: Használjon családfa munkalapokat a genetika és az öröklődés tanítására. Kérje meg a gyerekeket, hogy töltsenek ki információkat a rokonok tulajdonságairól, és kövessék nyomon, hogyan öröklődnek át generációkon keresztül.

Nyelvművészet: Használjon családfa-sablonokat, hogy tanítson a jellemfejlődésről az irodalomban. A tanulók készítsenek családfákat kitalált karakterek számára, és elemezzék, hogyan befolyásolják kapcsolataik a cselekményt.

Matematika: Használjon családfa munkalapokat az adatelemzés és a grafikonok elkészítéséhez. Kérje meg a tanulókat, hogy gyűjtsenek adatokat osztálytársaik testvéreinek, nagyszülőinek vagy más rokonainak számáról, és készítsenek grafikont az adatok megjelenítéséhez. Használja a családfa-tevékenységeket a valószínűségek és a statisztikák tanítására, mivel a tanulók kiszámítják annak valószínűségét, hogy bizonyos genetikai tulajdonságok generációkon keresztül öröklődnek.

Művészet: Használjon családfa-sablonokat a vizuális történetmesélés tanításához. Kérd meg a gyerekeket, hogy alkossanak egy családfát, amely minden családtag képét tartalmazza, és történetet mesél el történetükről.

Technológia: Használjon ingyenes online családfa-készítőt vagy családfa-generáló eszközöket, hogy megtanítsa a digitális eszközökről és szervezésről. A tanulók készítsenek digitális családfákat, és használjanak technológiát az információk rendszerezésére és megjelenítésére.

Családfa-sablonok használata idegen nyelvi órákon

A családfa feladatlapok idegen nyelvi órákba való beépítésével a tanulók gyakorolhatják a nyelvtudást, miközben megismerkedhetnek a különböző kultúrákban uralkodó családi struktúrákkal és hagyományokkal. Íme néhány javaslat az idegen nyelvi órák családfa munkalapok segítségével történő felépítéséhez:

 • Szókincsgyakorlat: Használjon munkalapokat a családtagokhoz kapcsolódó szókincs megtanításához, például „anya”, „apa”, „nagymama”, „nagyapa” stb. A tanulók töltsék ki a munkalap üres helyeit a megfelelő szavakkal az idegen nyelv.
 • Beszélgetési gyakorlat: A családfa munkalapot használd a tanulók útmutatóként az idegen nyelvű beszélgetések gyakorlásához. Például kérje meg őket, hogy a megfelelő szókincs használatával tegyenek fel és válaszoljanak kérdéseket a hozzátartozóikkal kapcsolatban.
 • Kulturális összehasonlítások: Használja a családfa munkalapot a különböző kultúrák családi struktúráinak és hagyományainak összehasonlítására és szembeállítására. Kérd meg a tanulókat, hogy kutassák és töltsék ki a feladatlapot egy másik országbeli családdal kapcsolatos információkkal, majd hasonlítsák össze a saját családfájukkal.
 • Írásgyakorlat: Használja a feladatlapot az idegen nyelvű írás gyakorlására. A tanulók írjanak egy bekezdést vagy esszét családtagjaikról, a családfát útmutatóként használva.
 • Kreatív projektek: A tanulók készítsék el családfájuk vizuális ábrázolását, képek vagy szimbólumok segítségével, amelyek minden családtagot ábrázolnak. Ez megtehető művészeti kellékekkel vagy számítógépes szoftverrel.

Kreatív tervek családfa tevékenységi sablonokhoz

 1. Hozzon létre egy családfa idővonalat. Hagyományos fa helyett hozzon létre egy idővonalat, amely bemutatja a család különböző generációit és főbb életeseményeiket, például születéseket, házasságokat és halálozásokat.
 2. Kérje meg a gyerekeket, hogy készítsenek egy "mini-életrajzot" egy rokonról. A családfa mellett a tanulók készítsenek egy kis életrajzot egy családtagról, amely tartalmazza a nevét, születési dátumát, foglalkozását és a velük kapcsolatos érdekes tényeket.
 3. Hozz létre egy szakácskönyvet. Kérd meg a tanulókat, hogy gyűjtsenek családi recepteket rokonaiktól, és készítsenek szakácskönyvet. Az egyes receptekhez mellékeljen fényképeket és történeteket azokról a tagokról, akik hozzájárultak.

Hogyan Készítsünk Családfa Munkalapot

1 Válasszon Egyet az Előre Elkészített Családfa Sablonok Közül

Vannak színes, fekete-fehér, álló vagy fekvő sablonjaink. Tekintse meg példánkat inspirációért!

2 Kattintson a "Sablon másolása" gombra

Miután ezt megtette, a storyboard készítőjéhez irányítjuk.

3 Adj Nevet a Munkalapodnak!

Ügyeljen arra, hogy a témához kapcsolódóan nevezze, hogy a jövőben könnyen megtalálja.

4 Szerkessze a Munkalapot

Ez az a hely, ahol útbaigazítást, konkrét kérdéseket és képeket tartalmazhat, és elvégezheti a kívánt esztétikai változtatásokat. A lehetőségek végtelenek!

5 Kattintson a "Mentés és kilépés" gombra

Ha végzett a munkalappal, kattintson erre a gombra a jobb alsó sarokban a storyboardból való kilépéshez.

6 Következő Lépések

Innen kinyomtathatja, letöltheti PDF formátumban, feladathoz csatolhatja és digitálisan felhasználhatja, és így tovább!


Még több Storyboard That erőforrásokat és ingyenes nyomtatható anyagokat tartalmazBoldog alkotást!


Gyakran Ismételt Kérdések a családfa munkalapokkal kapcsolatban

Milyen funkciókat kell figyelembe venni családfa munkalapsablon létrehozásakor?

Amikor családfa nélküli munkalapsablonokat hoz létre, fontos figyelembe venni a család méretét, a generációk számát, a kapcsolatok típusait és a sablon kialakítását. A sablonnak könnyen olvashatónak és követhetőnek kell lennie, és helyet kell biztosítani a tanulók számára, hogy kitölthessék családi adataikat.

Mit kerüljenek a tanárok, amikor családfa-tevékenységeket osztanak ki az osztályteremben?

Amikor családfa-tevékenységeket osztanak ki az osztályteremben, a tanároknak kerülniük kell, hogy feltételezéseket tegyenek a tanulók családi felépítéséről, vagy hogy a tevékenységet minden tanuló számára kötelezővé tegyék. A tanároknak érzékenynek kell lenniük arra, hogy egyes tanulók nem rendelkeznek hagyományos családi struktúrával, vagy nem érzik jól magukat családtörténetük megbeszélésében. Ezenkívül a tanároknak kerülniük kell a tanulók felkérését, hogy osszák meg családjukkal kapcsolatos személyes vagy érzékeny információkat, kivéve, ha ehhez szülői beleegyezést kaptak.

Milyen különböző módokon tervezhet családfa-sablonokat?

A családfa-sablonok tervezésének többféle módja van. A sablon kialakítása olyan tényezőktől függhet, mint a tevékenység célja, a tanulók életkora és képzettségi szintje, valamint a sablon létrehozásához használt konkrét szoftver vagy eszközök. Egyes sablonok tartalmazhatnak egy egyszerű fát, amelyben szóközök szerepelnek a nevek és dátumok számára, míg mások kidolgozottabbak lehetnek, és helyet foglalhatnak a családtagok fényképei vagy illusztrációi számára. Fontos, hogy a tanárok figyelembe vegyék diákjaik igényeit és a tevékenység tanulási céljait a családfa-sablonok megtervezésekor.

Az összes munkalapsablon megtekintése!
Az Összes Tanári Forrás Megtekintése
*(Ez egy 2 hetes ingyenes próbaverziót indít - nincs szükség hitelkártyára)
https://www.storyboardthat.com/hu/létrehozása/családfa-feladatlap
© 2023 - Clever Prototypes, LLC - Minden jog fenntartva.
A StoryboardThat a Clever Prototypes , LLC védjegye, és bejegyzett az Egyesült Államok Szabadalmi és Védjegyhivatalában