Keresés
 • Keresés
 • Saját Storyboards
https://www.storyboardthat.com/hu/létrehozása/előtte-utána-munkalapok

Előtte és Utána Sablonok Testreszabása


Ha ezt a tanulókhoz rendeli, másolja a munkalapot a fiókjába, és mentse. Feladat létrehozásakor csak válassza ki sablonként!Előtte és Utána Munkalap Sablonok

Mik azok az Előtte és Utána munkalapok?

Az Előtte és Utána munkalapok grafikus szervezők, amelyek segítségével a tanulók nyomon követhetik, hogyan változott valami vagy valaki az idő múlásával vagy egy esemény után. Tökéletesek különféle témákhoz és egységekhez. Ezek oktatási eszközök, amelyek célja a szekvencia vagy az időrendi sorrend megerősítése. Események, számok vagy tárgyak sorozatának vizuális megjelenítését biztosítják a gyerekeknek, és megkérik őket, hogy azonosítsák, mi következik az adott sorozatban egy adott elem előtt és után. Ezek a munkalapok segítenek a kritikus gondolkodási szokások kialakításában, fejlesztik a kognitív képességeket és erősítik a logikus érvelést.

Miért fontosak és hogyan használhatók a legjobban?

Használhatók arra, hogy bemutassák, hogyan változott egy szereplő, embercsoport vagy egy környezet egy regényben szereplő esemény után, hogyan változott egy hely az idők során a történelemben, hogyan változnak a molekulák a tudományban stb. Még a számok értelmezésére is használhatók a matematikában!

Több okból is létfontosságú szerepet játszanak az oktatási úton. Ők:

 • A szekvenálási készségek előmozdítása: A tanulók alapvetően megértik a szekvenálást és a sorrend fogalmát. Ez a készség kulcsfontosságú különféle tantárgyak, köztük a matematika, a szövegértés, a természettudomány és a történetmesélés esetében.
 • A kritikai gondolkodás fejlesztése: Ezek a munkalapok arra ösztönzik a tanulókat, hogy elemzik és értékeljék az információkat, serkentik kritikai gondolkodási képességeiket. Gondosan figyelniük kell az adott sorrendet, azonosítani kell az elemek helyzetét, logikai összefüggéseket kell kialakítaniuk.
 • Problémamegoldó képességek erősítése: Problémamegoldást igénylő kihívást jelentenek. Azáltal, hogy meg tudják válaszolni, mi következik egy adott elem előtt és után, megtanulják a mintákat elemezni, a logikus érvelést alkalmazni és önállóan megoldásokat találni.
 • Nyelvfejlesztés elősegítése: Ezek a munkalapok lehetőséget nyújtanak a nyelvi gazdagításra. Miközben a tanulók végigdolgozzák a sorozatokat és megfogalmazzák megértésüket, fejlesztik a szókincset, erősítik a mondatszerkezetet és fejlesztik a kommunikációs készségeiket.

Az Előtte és Utána munkalapok használatának előnyei

Ezeknek a segédanyagoknak az osztályteremben való használata számos előnnyel jár, többek között:

 • Fogalmi megértés: A szekvencia konkrét ábrázolását biztosítják, lehetővé téve a tanulóknak, hogy könnyebben megértsék a fogalmat, és szilárd alapot alakítsanak ki logikai sorrendben.
 • Kognitív fejlődés: A gyerekek gyakorolják kognitív képességeiket, beleértve a megfigyelést, elemzést és problémamegoldást, elősegítve az intellektuális növekedést.
 • Készségátvitel: A munkalapok előtt és után megszerzett szekvenálási jártasság átvihető különféle tanulmányi tárgyakra, például matematikára, nyelvművészetre, természettudományokra és történelemre, javítva ezzel az általános tanulmányi teljesítményt.
 • Önálló tanulás: Lehetővé teszik a gyerekeket, hogy saját tempójukban dolgozzanak, ösztönzik az autonómiát, az önálló tanulást és a tanulási szokások kialakítását.
 • Lebilincselő és interaktív tanulás: Ezek a munkalapok interaktív megközelítést kínálnak a tanuláshoz, lekötik a tanulók figyelmét, és élvezetesebbé és emlékezetesebbé teszik az oktatási élményt.

A korai matematikai készségek fejlesztése számok előtte és utána munkalapokkal

Az óvodásoknak szánt számok előtti és utáni munkalapok értékes matematikai feladatlapok az óvodások és óvodások numerikus fogalmak tanítására. Ezek a munkalapok gyakorlati lehetőségeket kínálnak a számfelismerés, a számok sorrendjének javítására és a számsorrend megértésére. Különféle tevékenységekkel és gyakorlatokkal támogatják a gyerekeket a matematikai felkészültséghez szükséges alapvető készségek fejlesztésében.

A számok előtti és utáni munkalapok használatának egyik módja a munkalapok előtti és utáni munkalapok létrehozása ingyenes sablonok, előtte és utána készítő vagy online források segítségével. Ingyenesen találhat előtte és utána sablonokat, vagy használhat munkalapkészítőket vagy egy előtte és utána generátort a konkrét tanítási céljaira szabott munkalapok tervezéséhez. Ezek az eszközök lehetővé teszik a számok bevitelét, a formátum kiválasztását, valamint további tevékenységek vagy utasítások megadását.

Az előtte és utána munkalapok használatakor fontos figyelembe venni minden tanuló tanulási igényeit és képességeit. Az óvodások és az óvodások számára hasznosak lehetnek a gyakorlati tevékenységek, amelyek magukban foglalják a hiányzó számok kitöltését, számsorok használatát a számok előtti és utáni azonosításra, vagy olyan interaktív játékokban való részvételt, amelyek megerősítik a számfelismerést. Ezek a tevékenységek gyakorlatias és vonzó megközelítést biztosítanak a fogalmak előtti és utáni tanításhoz.

A számok előtti és utáni számok hatékony tanítása érdekében hasznos, ha a számozási munkalapokon túl sokféle tevékenységet is beépít. Az interaktív és hatékony tanulási élményt elősegíti, ha olyan gyakorlati tevékenységekben vesz részt, amelyek a számok előtti és utáni tanítását szolgálják, mint például a számsoros játékok, a hiányzó sorozatok kitöltési gyakorlatai és az interaktív munkalapok.

A tantárgyak közötti tanulás fokozása

A tanárok többféleképpen használhatják ezeket az eszközöket a különböző tantárgyi területeken. Az előtte és utána feladatlapok tantárgyközi alkalmazásának bemutatásával a tanárok bemutathatják sokoldalúságukat, és megerősíthetik a fontos fogalmakat a különböző tantárgyi területeken. Ez a megközelítés a tanulás holisztikus és integrált megközelítését segíti elő, lehetővé téve a tanulóknak, hogy lássák az előtte és utána koncepció relevanciáját a különböző tudományágakban. Lehetőséget biztosít a hallgatóknak arra is, hogy gyakorolják és alkalmazzák az előtte és utána kapcsolatos ismereteiket különböző kontextusokban, erősítve általános megértésüket és a fogalom megtartását.

A tanárok a következő módokon demonstrálhatják az előtte és utána munkalapok sokoldalú használatát, beleértve a szám előtti és utáni nyomtatható munkalapokat is, különböző tantárgyi területeken:

Math

A tanárok ezeket az ingyenes munkalapokat numerikus fogalmak, például számsorrend, számsorrend és hiányzó számok tanítására használhatják. A tanulók gyakorolhatják az adott szám előtti és utáni számok azonosítását, a hiányzó számsorok kitöltését vagy a számok sorrendbe állítását. Ezek a tevékenységek erősítik a matematikát, miközben megerősítik az előtte és utána fogalmát.

Nyelvi művészet

Beilleszthetők a nyelvművészeti órákba, hogy megerősítsék a történetmesélés vagy az írás kronológiai sorrendjének fogalmát. A tanulók a feladatlapok segítségével rendezhetik az eseményeket egy történetben vagy elbeszélésben a megfelelő sorrendben, biztosítva a logikai áramlást és az írásbeli koherenciát. Ez segít fejleszteni az írásukat és az előtte és utána fogalmak megértését irodalmi kontextusban.

Tudomány

Értékesek lehetnek a természettudományos órákon az ok és okozat fogalmának tanításában. A tanulók forgatókönyveket vagy kísérleteket elemezhetnek, azonosítva a különböző változók vagy változások előtti és utáni hatásait. Ez segít a kritikai gondolkodás fejlesztésében és az ok-okozati összefüggések megértésében, amelyek elengedhetetlenek a tudományos kutatásban.

Társadalom kutatások

Használhatók a társadalomtudományokban a történelmi idővonalak és események feltárására. A gyerekek a munkalapokon a történelmi eseményeket vagy alakokat a megfelelő időrendi sorrendbe állíthatják, segítve a történelmi tények és sorozatok megértését és megtartását. Ez a tevékenység javítja a történelmi összefüggések és az események sorrendjének megértését.

Zene

A zeneoktatásban ezek a segédanyagok felhasználhatók a kottaírás és a ritmus tanítására. A tanulók gyakorolhatják az adott hang vagy pihenő előtti és utáni ütemek azonosítását, segítve őket a zenei időzítés és a ritmikai pontosság erős érzékének kialakításában. Ez a tevékenység javítja a zenei megértésüket, miközben megerősíti az előtte és utána fogalmát zenei kontextusban.

Testnevelés

Ezek az eszközök a testnevelésben használhatók mozgássorok vagy gyakorlatok tanítására. A tanulók követhetik a feladatlap utasításait, helyes sorrendben hajtva végre a cselekvéseket, elősegítve a koordinációt, erősítve a szekvenciális mozgás fogalmát. Ez a tevékenység fejleszti motoros készségeiket, miközben megerősíti az előtte és utána fogalmát fizikai kontextusban.


Hogyan Készítsünk Előtte és Utána Munkalapokat

1

Válasszon Egyet az Előre Elkészített Sablonok Közül

Rengeteg sablon közül választhatunk. Tekintse meg példánkat inspirációért!

2

Kattintson a „Sablon másolása” gombra

Miután ezt megtette, a storyboard készítőjéhez irányítjuk.

3

Adj Nevet a Munkalapodnak!

Ügyeljen arra, hogy a témához kapcsolódóan nevezze, hogy a jövőben könnyen megtalálja.

4

Szerkessze a Munkalapot

Ez az a hely, ahol útbaigazításokat, konkrét képeket tartalmazhat, és bármilyen esztétikai változtatást végrehajthat, amit szeretne. A lehetőségek végtelenek!

5

Function host is not running.

Function host is not running.
6

Következő Lépések

Innen kinyomtathatja, letöltheti PDF formátumban, feladathoz csatolhatja és digitálisan felhasználhatja, és így tovább!


Még több Storyboard That forrásokat és ingyenes nyomtatható anyagokat tartalmazBoldog alkotást!


Gyakran Ismételt Kérdések az Előtte és Utána Munkalapokról

Hogyan segítik a gyerekeket a számok tanulásában az előtte és utána feladatlapok?

Segítik a gyerekeket a számok elsajátításában azáltal, hogy gyakorolják az adott szám előtti és utáni számok azonosítását, a hiányzó számok pótlását és a számok sorrendjét. Erősítik a számfelismerést, a számsorrendet, segítik az óvodások és az óvodások számolási, számfelismerési és szekvenciális készségeinek fejlesztését.

Milyen gyakorlati módszerek vannak az előtte és utána fogalmak megerősítésére a mindennapi életben?

A mindennapi életben az előtte és utána fogalmak erősítésének gyakorlati módjai közé tartozik a napi tevékenységek sorrendjének megbeszélése, a tárgyak vagy játékok sorrendbe rendezése, valamint a gyermekek bevonása olyan tevékenységekbe, amelyekhez a következő lépéseket vagy utasításokat kell követni. Ez megtehető játékokon, napi rutinokon és gyakorlati tapasztalatokon keresztül, amelyek arra ösztönzik a gyerekeket, hogy a valós élethelyzetekben alkalmazzák az előtte és utána fogalmakat.

Használhatók-e az előtte és utána feladatlapok idősebb diákok számára a számérzékelés és a számolási készségek erősítésére?

Igen, idősebb diákok számára használhatók a számérzékelés és a számolási készségek erősítésére. Alkalmazhatók számminták, számműveletek gyakorlására, vagy hiányzó számokkal rendelkező egyenletek megoldására. A bonyolultabb számok és matematikai műveletek beépítésével az előtte és utána munkalapok kielégíthetik az idősebb tanulók igényeit, és megerősíthetik a numerikus fogalmak megértését. Használja Előtte és Utána készítőnket, hogy még ma készítse el a sajátját!

Az összes munkalapsablon megtekintése!
Az Összes Tanári Forrás Megtekintése
*(Ez egy 2 hetes ingyenes próbaverziót indít - nincs szükség hitelkártyára)
https://www.storyboardthat.com/hu/létrehozása/előtte-utána-munkalapok
© 2024 - Clever Prototypes, LLC - Minden jog fenntartva.
A StoryboardThat a Clever Prototypes , LLC védjegye, és bejegyzett az Egyesült Államok Szabadalmi és Védjegyhivatalában