https://www.storyboardthat.com/hu/létrehozása/modor-feladatlapok

A Manners Munkalapok Testreszabása


Ha ezt a tanulókhoz rendeli, másolja a munkalapot a fiókjába, és mentse. Feladat létrehozásakor csak válassza ki sablonként!manners-example

Mik azok a modorok?

A modorok leegyszerűsítve az egyének viselkedésére utalnak a társadalmi helyzetekben. Olyan viselkedések, szavak és tettek halmazát foglalják magukban, amelyek tiszteletet, kedvességet és mások iránti tiszteletet mutatnak. A gyerekeknek erre való tanítása magában foglalja a pozitív interakciókat és egészséges kapcsolatokat elősegítő értékek elsajátítását.

A jó modor fontossága a gyerekek számára

 • Kedvesség és empátia: A jó modor a kedvességben és az empátiában gyökerezik. Azok a gyerekek, akiket arra tanítanak, hogy vegyék figyelembe mások érzéseit, általában erősebb kapcsolatokat alakítanak ki, és tartós barátságokat építenek ki.

 • Mások tisztelete: Mások személyes terének, véleményének és határainak tiszteletben tartása a jó modor döntő szempontja. A tolerancia és az elfogadás érzését fejleszti a gyerekekben.

 • Pozitív szociális készségek kialakítása: A jó modor megértése és gyakorlása segíti a gyermekeket olyan alapvető szociális készségek fejlesztésében, mint az aktív hallgatás, a hatékony kommunikáció és a konfliktusok megoldása.

 • Értékek tükrözése: A modor a gyermekek szüleiktől, tanáraiktól és gondozóiktól átvett értékeket tükrözi. A jó modor előmozdításával a felnőttek hozzájárulnak a gyermek jellemének és etikai kereteinek kialakításához.

Milyen példák vannak a gyerekek viselkedésére?

 1. „Kérem” és „Köszönöm” kimondása: Ha arra ösztönzi a gyerekeket, hogy udvarias nyelvezetet használjanak, amikor valamit kérnek („kérem”), és kifejezzék hálájukat („köszönöm”), tiszteletet és megbecsülést ébresztenek.

 2. Megosztás és felváltva: A játékok, rágcsálnivalók vagy tantermi anyagok megosztásának fontosságának bemutatása empátiára és együttműködésre tanítja a gyerekeket.

 3. Figyelmesen hallgatni: Ha a gyerekeket arra ösztönzi, hogy aktívan hallgassák meg, amikor mások beszélnek, ez tiszteletet és jobb kommunikációs készségeket mutat.

 4. Őszinte bocsánatkérés: Tanítsd meg a gyerekeket, hogy kérjenek bocsánatot, ha hibáznak vagy akaratlanul megbántanak másokat, erősíti az elszámoltathatóságot és az empátiát.

 5. Az asztali szokások használata: A jó asztali szokások gyakorlása, például a csukott szájjal való rágás és az edények megfelelő használata segít a gyerekeknek könnyedén eligazodni a társas helyzetekben.

 6. A személyes tér tiszteletben tartása: Ha megtanítja a gyerekeket mások személyes terének és határainak tiszteletben tartására, az egészséges kapcsolatok alapját építi.

Példák a rossz modorra

 1. A beszélgetések megszakítása: Annak szemléltetése, hogy mások beszéd közbeni félbeszakítása milyen udvariatlan és tiszteletlen lehet.

 2. Bántó szavak használata: A másokkal szembeni bántó vagy sértő nyelvhasználat negatív hatásainak kiemelése.

 3. Az üdvözlések figyelmen kívül hagyása: Az üdvözlések elismerésének és az udvarias válaszadás fontosságának bemutatása.

 4. Dührohamok: annak kezelése, hogy nyilvános vagy privát környezetben a dührohamok nem megfelelő viselkedés.

 5. Nem takarítanak fel maguk után: Tanítsák meg a gyerekeknek a játék vagy a közös terek használata utáni rendrakás fontosságát.

A példamutatás hatékony módja annak, hogy a gyerekeket tiszteletre, kedvességre és szociális készségekre tanítsuk. Pozitív és negatív példák bemutatásával a gyerekek jobban megérthetik viselkedésük másokra gyakorolt hatását, és olyan alapvető életkészségeket fejleszthetnek ki, amelyek jó szolgálatot tesznek számukra különböző társadalmi környezetben. Szülőként és oktatóként a jó modor nevelése a gyermekekben olyan ajándék, amely együttérző, figyelmes és jól körültekintő egyénekké formálja őket, akik pozitívan járulnak hozzá a társadalomhoz.

Hogyan neveljünk értékeket munkalapjainkkal

A jó modor a pozitív társadalmi interakciók és a személyes fejlődés építőkövei. Az, hogy a gyerekeket kiskoruktól kezdve megtanítják erre, nemcsak segít nekik könnyedén eligazodni a különféle társadalmi helyzetekben, hanem olyan alapvető értékeket is fejleszt, mint a tisztelet, a kedvesség és az empátia. Ezen értékek elsajátításának egyik hatékony módja a lebilincselő és interaktív tájékoztatók használata.

Manier-munkalapok óvodásoknak: szórakoztató és oktatóeszköz

Ezek az óvodások számára készült munkalapok szórakoztató és interaktív médiumként szolgálnak a fiatal tanulók megismertetésére ezzel a koncepcióval. Ezeket a munkalapokat átgondoltan úgy tervezték, hogy vizuálisan tetszetősek legyenek, játékos grafikákat és élénk színeket tartalmaznak, hogy a gyerekek leköteleződjenek tanulás közben.

Ingyenesen nyomtatható munkalapok: mindenki számára hozzáférhető

Annak érdekében, hogy az értékes források mindenki számára elérhetőek legyenek, számos webhely kínál ingyenes nyomtatható munkalapokat. Témák széles skáláját fedik le, beleértve a köszöntést, a megosztást, a „kérem” és „köszönöm” mondást és még sok mást. Ezekkel a könnyen elérhető forrásokkal a szülők, a tanárok és a gondozók könnyedén beépíthetik a leckéket gyermekeik napi rutinjába.

Manners játékok és tevékenységek: Tedd élvezetessé a tanulást

Az ezeken a munkalapokon található játékok és tevékenységek élvezetessé teszik a tanulást a gyerekek számára. Az olyan interaktív gyakorlatok révén, mint a párosítás, a színezés és a mondatok befejezése, a gyerekek nemcsak hatékonyabban fogják fel a fogalmakat, hanem jól is szórakoznak. Ezek a tevékenységek pozitív tanulási környezetet teremtenek, amely ösztönzi a részvételt és az aktív elköteleződést.

Óratervek és osztálytermi integráció: A tisztelet kultúrájának előmozdítása

Ezeknek a segédanyagoknak az óratervekbe való beépítése lehetővé teszi a tanárok számára, hogy e téma oktatását zökkenőmentesen integrálják tantervükbe. Azáltal, hogy az osztályteremben ennek fontosságát hangsúlyozzák, a pedagógusok a tisztelet, a kedvesség és az empátia kultúráját alakítják ki, amely jelentősen befolyásolhatja az osztályterem általános dinamikáját és javíthatja a tanulók szociális készségeit.

Családok bevonása: A tanulás kiterjesztése az iskolán túlra

Ezek a feladatlapok hídként szolgálhatnak az iskola és az otthon között, mivel a gyerekek megoszthatják a tanultakat a családjukkal. A szülők és gyámok bátorítása a modorral kapcsolatos tevékenységekben való részvételre segít megerősíteni ezeket az értékeket a mindennapi életben. A családok együttműködhetnek a munkalapokon, reflektálva a jó modor fontosságára az egymással és a tágabb közösséggel való interakciójukban.

Példa tevékenységek a viselkedési munkalapok beépítésére az osztályteremben

Ha ezeket a tájékoztató anyagokat beépítjük az osztályterembe, ez hatékony módja lehet annak, hogy a tanulókat megtanítsuk ennek a témának a fontosságára, miközben a tanulási folyamatot élvezetessé és vonzóvá teheti. Ezek a tevékenységek nemcsak az olyan alapvető értékeket erősítik meg, mint a tisztelet és a kedvesség, hanem gyakorlati példákat is adnak a gyerekeknek arra, hogyan kell jó modort alkalmazni különböző helyzetekben. Fedezzen fel néhány izgalmas és hatékony módszert a munkalapok osztálytermi használatára, amelyek magukban foglalják a párosítást, a tükrözést, a kitöltést és egyebeket.

 • Párosító játék: A munkalapok segítségével hozzon létre egy párosító játékot, ahol a gyerekek a forgatókönyveket megfelelő modorral egyeztetik. Például egy olyan helyzetet, mint például az „Ajándék átvétele”, a megfelelő módon párosíthatnak, ami lehet: „Mosolyogva köszönjön meg”. Ez a tevékenység megerősíti a koncepciót, és segít a tanulóknak emlékezni és megérteni a megfelelő válaszokat a különböző helyzetekben.

 • Szerepjáték, problémás forgatókönyvek: Oszd csoportokra az osztályt, és rendelj hozzá minden csoporthoz egy-egy probléma-forgatókönyvet, amely a modor hiányával jár. Adj nekik egy munkalapot, amely tükrözi az adott helyzetnek megfelelő viselkedést. Hagyja, hogy a tanulók újonnan megszerzett tudásukkal játsszák el a forgatókönyveket, és ösztönözzék őket a tanultak alkalmazására a konfliktusok megoldásában.

 • Nyomtatási és színezési módok: Nyomtatásra és színezésre alkalmas munkalapok felajánlása óvodások számára. Ez a kreatív tevékenység nem csak leköti, hanem vizuális emlékeztetőként is szolgál. Miközben kiszínezik a munkalapokat, ösztönözzenek megbeszéléseket az egyes módok fontosságáról, elősegítve a tiszteletteljes viselkedés mélyebb megértését.

 • Egészítsd ki a modor mondatokat: A feladatlapokon töltsd ki a hiányos mondatokat, és kérd meg a tanulókat, hogy egészítsék ki a megfelelő választ vagy viselkedést. Például: "Amikor valaki beszél hozzám, ____________." Ez a tevékenység erősíti a megértést, miközben ösztönzi a kritikai gondolkodást és kifejezést.

 • Manners Reflection Journal: Rendeljen a tanulóknak egy elmélkedési naplót, ahol feljegyzik azokat az eseteket, amikor jó vagy rossz modorral találkoztak a héten. Bátorítsd őket arra, hogy gondolkodjanak el és írjanak arról, hogyan érezték magukat, és hogyan reagáltak az egyes helyzetekben. Ez a tevékenység elősegíti az önismeretet, és segíti a tanulókat az értékek internalizálásában.

 • A Perfect Manners Skit: lehetővé teszi a tanulók számára, hogy kis csoportokban dolgozzanak, és tökéletes modorú forgatókönyveket készítsenek. A pontosság érdekében referenciaként biztosítson nekik egy munkalapot. A gyakorlás után minden csoport az osztály előtt előadhatja a szettjét, gyakorlatban is bemutatva a tanulást.

 • Asztali szokások etikettje: Mutasson be egy speciális munkalapot, amely az asztali viselkedés etikettére összpontosít. Adjon a tanulóknak egy asztali viselkedési munkalapot, amely felsorolja a különféle jó és rossz forgatókönyveket. Minden egyes forgatókönyv esetében kérje meg a tanulókat, hogy azonosítsák azokat a megfelelő viselkedéseket vagy cselekvéseket, amelyeket követniük kell.

Ezeknek a munkalapoknak az osztályterembe történő bevonása vonzó tevékenységeken keresztül mélyreható hatással lehet a tanulók jó modorának megértésére és alkalmazására. Azáltal, hogy a tanulók bevonják őket a párosítási játékokba, szerepjátékokba, színezésekbe, mondatok befejezésébe, naplóírásba és összefoglalókba, a tanulók nemcsak a fogalmat fogják fel, hanem a tisztelet és a kedvesség értékeit is magukévá teszik.


Hogyan Készítsünk Viselkedési Munkalapot

1

Válasszon Egyet az Előre Elkészített Sablonok Közül

Rengeteg sablon közül választhatunk. Tekintse meg példánkat inspirációért!

2

Kattintson a „Sablon másolása” gombra

Miután ezt megtette, a storyboard készítőjéhez irányítjuk.

3

Adj Nevet a Munkalapodnak!

Mindenképpen a témához kapcsolódónak nevezd, hogy a jövőben könnyen megtaláld.

4

Szerkessze a Munkalapot

Ez az a hely, ahol útbaigazításokat, konkrét képeket tartalmazhat, és bármilyen esztétikai változtatást végrehajthat, amit szeretne. A lehetőségek végtelenek!

5

Kattintson a "Mentés és kilépés" gombra

Ha végzett, kattintson erre a gombra a jobb alsó sarokban a storyboardból való kilépéshez.

6

Következő Lépések

Innen kinyomtathatja, letöltheti PDF formátumban, feladathoz csatolhatja és digitálisan felhasználhatja, és így tovább!Boldog alkotást!


Gyakran Ismételt Kérdések a Manners Munkalapokról

Hogyan tanítsunk modort az óvodásoknak?

A feladatlapok használata óvodások számára kiváló megközelítés. Ezeket a munkalapokat úgy alakítottuk ki, hogy vonzóak és interaktívak legyenek, így a tanulás élvezetessé válik a fiatal tanulók számára.

Melyik korosztály számára a legmegfelelőbb ezek a feladatlapok?

Ezek a feladatlapok különböző korcsoportok számára alkalmasak, beleértve az óvodásokat és a kisiskolásokat is. A tevékenységek és a tartalom a különböző korosztályok fejlődési igényeihez igazítható.

Hol találok ingyenesen nyomtatható viselkedési munkalapokat az osztálytermemhez?

Storyboard That ingyenes nyomtatható munkalapok széles skáláját kínálja, így az oktatók könnyen, költség nélkül hozzáférhetnek értékes forrásokhoz.

Hogyan illeszthetek be modor munkalapot az óráimba?

Zökkenőmentesen integrálhatja az illemmunkalapokat az óráiba, ha párosító játékként, szerepjátékként, mondatkiegészítőként vagy akár színező gyakorlatként használja őket a jó modor fogalmának megerősítésére.

Az összes munkalapsablon megtekintése!
Az Összes Tanári Forrás Megtekintése
*(Ez egy 2 hetes ingyenes próbaverziót indít - nincs szükség hitelkártyára)
https://www.storyboardthat.com/hu/létrehozása/modor-feladatlapok
© 2024 - Clever Prototypes, LLC - Minden jog fenntartva.
A StoryboardThat a Clever Prototypes , LLC védjegye, és bejegyzett az Egyesült Államok Szabadalmi és Védjegyhivatalában