https://www.storyboardthat.com/hu/létrehozása/nyelvtan-feladatlapok

Nyelvtani Munkalapok Testreszabása


Ha ezt a tanulókhoz rendeli, másolja a munkalapot a fiókjába, és mentse. Feladat létrehozásakor csak válassza ki sablonként!grammar-example

A nyelvtani munkalapok használatának feltárása

A nyelvtan a hatékony kommunikáció gerince. Legyen szó középiskolás diákról, aki főiskolai felkészültségre törekszik, vagy óvónőről van szó, aki segíti diákjait a nyelvi utazás megkezdésében, a nyelvtan elsajátítása elengedhetetlen. Szerencsére van egy sokoldalú és elérhető eszköz a diákok és az oktatók számára is: az online nyelvtani munkalapok.

Íme néhány javaslat a nyelvművészeti munkalapok hatékony használatához:

 • Kezdje az alapokkal: Kezdje az egyszerű és alapvető nyelvtani témákkal, például a beszédrészekkel (főnév, ige, melléknév, határozószó) és a mondatszerkezettel (tárgy, állítmány, vessző). Fokozatosan haladjon az összetettebb témák felé, mint például a kettős negatívumok és a prepozíciós kifejezések, ahogy a tanulók önbizalmat kapnak.

 • Változatos formátumok használata: Kísérletezzen különféle nyelvtani munkalapokkal, beleértve az üres kitöltési, feleletválasztós, mondatjavítási és diagramkészítési tevékenységeket. Ez a változatosság leköti a tanulókat, és megfelel a különböző tanulási stílusoknak.

 • Kontextualizálja a nyelvtant: Illessze be a valós életből származó példákat és kontextust a munkalapjaiba. Elszigetelt mondatok helyett használjon bekezdéseket vagy rövid szövegeket a célzott nyelvtani szabály tágabb kontextusban való használatának tanítására és bemutatására.

 • Állványos tanulás: Hozzon létre munkalapokat, amelyek nehézsége fokozatosan nő. Kezdje az egyszerű problémákkal, és fokozatosan tanítsa meg a nagyobb kihívást jelentő feladatokat, például a kettős negatívokat és az elöljáró kifejezéseket. Ez lehetővé teszi a gyerekeknek, hogy lépésről lépésre építsék fel megértésüket. Készítsen kiegészítő munkalapokat az önálló gyakorlás ösztönzésére.

Nyelvtani munkalapötletek

 • Nyelvtani gyakorlati munkalapok: Hozzon létre problémákat konkrét nyelvtani szabályokra összpontosítva, például gyakoroltassa a tanulókat a mondatok azonosításában és javításában, és biztosítson különféle mondatokat a gyakorláshoz. A tanulók írják le saját mondataikat házi feladatként a beszédrészek, például a tárgyi névmások felhasználásával, hogy megtanítsák a tanulóknak e szabályok valós világban való alkalmazását.

 • Angol nyelvtani munkalapok: Készítsen átfogó munkalapokat különféle nyelvtani témákkal, beleértve az igeidőket, cikkeket és írásjeleket, magyarázatokkal és gyakorlati problémákkal.

 • Feladatlapok középiskolásoknak: A 9–12. osztályosok vagy az angol nyelvet második nyelvként tanuló angol nyelvtanulók számára szabott munkalapokat dolgozzon ki kihívásokkal teli tanulási tevékenységekkel olyan haladó témákban, mint a feltételes mondatok és az összetett mondatszerkezetek.

 • Nyelvtani javító munkalapok: Mutasson be szándékos nyelvtani hibákat tartalmazó mondatokat, és kérje meg a gyerekeket, hogy azonosítsák és javítsák ki azokat. Minden javításhoz tartalmazzon magyarázatot, hogy az osztálytermet olyan témákról taníthassa, mint például az összetett mondatok, a közvetlen tárgyak, az összetett szavak, a homofonok vagy több olyan téma, amelyek megfelelnek a közös alapvető szabványoknak.

 • Óvodai nyelvtani munkalapok: Készítsen egyszerű és színes feladatlapokat gyerekeknek, és olyan alapvető témákra összpontosítson, mint a főnév, az ige és a névmás szavak.

 • Nyelvtani feladatlapok Középiskola: Készítsen munkalapokat, amelyek áthidalják az általános és középiskolai osztályokat, és olyan köztes témákat fednek le, mint a kötőszavak, tagmondatok és mondattípusok.

 • Képes munkalapok: Használjon vizuális segédeszközöket vagy képeket, hogy bevonja a tanulókat a képeken belüli nyelvtani elemek azonosításába és leírásába, ezzel elősegítve a kreativitást és a szókincs fejlesztését.

 • Ellenőrző munkalapok: Készítsen átfogó áttekintő munkalapokat, amelyek összefoglalják a legfontosabb szabályokat, és különféle problémákat kínálnak az értékelések előtti megértés erősítésére.

Nyelvtani munkalap készítésének lépései

Legyen szó tevékenységről fiatal tanulóknak, vagy nyelvtani feladatlapokról középiskolásoknak, egy hatékony nyelvtani lap létrehozása gondos tervezést és a részletekre való odafigyelést igényel. Íme a lépések számozott listája, amelyek segítenek Önnek:

 1. Határozza meg a nyelvtani fogalmat: Döntse el, melyik konkrét nyelvtani fogalomra vagy szabályra szeretne összpontosítani. Gondoskodjon arról, hogy megfeleljen a tanulók szintjének és igényeinek.

 2. Határozza meg a tanulási célokat: Világosan vázolja fel az elérni kívánt tanulási célokat. Mit kell tudniuk megérteni vagy csinálni a tanulóknak a befejezés után?

 3. Tartalom kiválasztása: Válasszon mondatokat, bekezdéseket vagy részeket, amelyek illusztrálják az Ön által tanított nyelvtani fogalmat. Győződjön meg arról, hogy relevánsak és vonzóak a tanulói számára.

 4. Kérdések létrehozása: Tervezzen meg különféle kérdéseket, amelyek megkövetelik a tanulóktól a nyelvtani szabály alkalmazását. A gyakori típusok közé tartoznak a kitöltő, feleletválasztós, mondatjavító és esszékérdések.

 5. Adjon utasításokat: Írjon világos és tömör utasításokat minden gyakorlathoz vagy kérdéshez. Győződjön meg arról, hogy a tanulók megértik, mit várnak el tőlük, és hogyan kell elvégezni a feladatokat.

 6. Formázás és áttekinthetőség: Ügyeljen a munkalap elrendezésére és formázására. Használjon olvasható betűtípusokat és szóközöket. Győződjön meg arról, hogy a munkalap vizuálisan tetszetős és könnyen követhető.

 7. Lektorálás és szerkesztés: A munkalap véglegesítése előtt alaposan olvassa le a nyelvtani hibákat, elírásokat és az egyértelműséget. Ha lehetséges, tesztelje kollégájával vagy barátjával, hogy visszajelzést kapjon a hatékonyságáról.

További Storyboard-források és ingyenes nyomtatható anyagok

A tanárok könnyedén hozzáférhetnek és letölthetnek rengeteg ingyenes nyomtatható munkalapot és forrást, beleértve a nyomtatható nyelvtani oldalakat és az interaktív online problémákat. Ezek a nyelvi művészeti munkalapok kényelmes és interaktív módot biztosítanak a tanulók angoltudásuk gyakorlására és fejlesztésére. Ingyenesen letölthető nyomtatható nyelvtani munkalapok és sablonok.


Hogyan Készítsünk Nyelvtani Munkalapot

1

Válasszon Egyet az Előre Elkészített Sablonok Közül

Rengeteg sablon közül választhatunk. Tekintse meg példánkat inspirációért!

2

Kattintson a "Sablon másolása" gombra

Miután ezt megtette, a storyboard készítőjéhez irányítjuk.

3

Adj Nevet a Munkalapodnak!

Mindenképpen a témához kapcsolódónak nevezd, hogy a jövőben könnyen megtaláld.

4

Szerkessze a Munkalapot

Ez az a hely, ahol útbaigazításokat, konkrét képeket tartalmazhat, és bármilyen esztétikai változtatást végrehajthat, amit szeretne. A lehetőségek végtelenek!

5

Kattintson a "Mentés és kilépés" gombra

Ha végzett, kattintson erre a gombra a jobb alsó sarokban a storyboardból való kilépéshez.

6

Következő Lépések

Innen kinyomtathatja, letöltheti PDF formátumban, feladathoz csatolhatja és digitálisan felhasználhatja, és így tovább!Boldog alkotást!


Gyakran ismételt kérdések a nyelvtani munkalapokról

Melyek azok a nyelvtani fogalmak, amelyek a legalkalmasabbak munkalapok készítéséhez?

A munkalapok készítésére jól alkalmas nyelvtani fogalmak számos alapvető nyelvi elemet lefednek. Ide tartoznak a beszédrészek, például főnevek, igék, melléknevek és egyebek, amelyek gyakorlási és alkalmazási lehetőségeket kínálnak. A különböző típusú mondatokat és azok összetevőit felölelő mondatszerkezet értékesnek bizonyul a szintaxis megértésében. Ezenkívül az igeidők, az alany-ige megegyezés és az írásjelgyakorlatok javítják az írás egyértelműségét. Más munkalap-barát fogalmak tartalmaznak olyan módosítókat, mint a melléknevek és határozószók, kifejezési igék, idiomatikus kifejezések, aktív és passzív hangtranszformációk, feltételes mondatok, relatív tagmondatok, közvetlen és közvetett beszédkonverziók, modális igék, összehasonlító szavak, szuperlatívuszok, kötőszavak, kötőszavak és cikkhasználat . Ezek a fogalmak együttesen alkotják az angol nyelvtan magját, így hatékony választási lehetőségeket jelentenek olyan lebilincselő és tanulságos munkalapok készítéséhez, amelyek segítik a nyelvtanulókat a nyelvtudás felé vezető úton.

Milyen tippeket adunk a nyelvtani munkalapok megtervezéséhez, amelyeket nem angol anyanyelvűek nyelvtanulásában használnak?

Amikor nyelvtani munkalapokat tervezünk nem angol anyanyelvűek számára, elengedhetetlen az egyértelműség és a relevancia előtérbe helyezése. Egyszerűsítse az utasításokat, és nyújtson vizuális eszközöket a megértés elősegítésére. Kontextusba helyezze a nyelvtani szabályokat a mindennapi forgatókönyveken belül, és a tanulók előrehaladtával egyre bonyolultabbá válik. Gondoskodjon a kulturális érzékenységről, és fontolja meg többnyelvű utasítások megadását az egyértelműség érdekében. Az interaktív gyakorlatok, gyakorlati alkalmazások és valós beszélgetések fokozzák az elkötelezettséget és a nyelvelsajátítást. Ösztönözze a hibaelemzést az önjavítás elősegítése érdekében. Ezeknek a munkalapoknak igazodniuk kell a világos tanulási célokhoz, és nyomon kell követniük a tanulók előrehaladását. A hiteles anyagok és a változatos szókincs alkalmazása gazdagítja a tanulási élményt, hozzáférhetővé és vonzóvá teszi azt a nem anyanyelvűek számára.

Milyen módszerekkel teheti vonzóvá a nyelvtani munkalapokat az önálló tanuláshoz?

Ha lebilincselő nyelvtani munkalapokat szeretne készíteni az önálló tanuláshoz, fontolja meg valós forgatókönyvek, például éttermi rendelések vagy utazási tervek beépítését, ösztönözve a tanulókat a nyelvtan gyakorlati alkalmazására. Használjon történetmesélési elemeket úgy, hogy arra készteti a tanulókat, hogy folytassák a történetet vagy írjanak narratívákat meghatározott nyelvtani szabályok segítségével. Tervezzen szerepjáték gyakorlatokat, ahol a tanulók különböző társalgási szerepeket töltenek be. Alkalmazzon interaktív funkciókat a digitális munkalapokon, és mutasson be játékokat, például keresztrejtvényeket a nyelvtan gyakorlásához. Használjon látványelemeket a koncepciók illusztrálására, kihívások elé állítja a tanulókat összetett forgatókönyvekkel, és ösztönözze a kreatív írást. Ezek a megközelítések élvezetesebbé és hatékonyabbá teszik az önálló tanulást, elősegítve a nyelvtan mélyebb megértését.

Az összes munkalapsablon megtekintése!
Az Összes Tanári Forrás Megtekintése
*(Ez egy 2 hetes ingyenes próbaverziót indít - nincs szükség hitelkártyára)
https://www.storyboardthat.com/hu/létrehozása/nyelvtan-feladatlapok
© 2024 - Clever Prototypes, LLC - Minden jog fenntartva.
A StoryboardThat a Clever Prototypes , LLC védjegye, és bejegyzett az Egyesült Államok Szabadalmi és Védjegyhivatalában