https://www.storyboardthat.com/nl/lesson-plans/chemische-reacties
Chemische Reactie Lesplannen

Chemische reacties zijn processen waarbij atomen worden herschikt om nieuwe stoffen te maken. Mensen stellen zich vaak voor dat ze alleen in een reageerbuis in een wetenschappelijk laboratorium voorkomen, maar in werkelijkheid gebeuren chemische reacties overal om ons heen. Ons lichaam gebruikt ze bijvoorbeeld om te functioneren, en zelfs sommige soorten weer zijn chemische reacties. De volgende activiteiten zijn bedoeld om studenten te laten kennismaken met chemische reacties en hen te helpen precies te begrijpen wat ze zijn!Studentenactiviteiten voor Chemische ReactiesChemische reacties

Door de geschiedenis heen zijn wetenschappers gefascineerd door de manier waarop sommige stoffen kunnen veranderen in andere stoffen. Tijdens de vroege jaren van de wetenschap, waren veel wetenschappers ook bezig met de praktijk van alchemie, waaronder pogingen om basismetalen, zoals lood, in goud te veranderen.

Het totale aantal atomen en de totale massa van de atomen blijft behouden tijdens een chemische reactie. Het was de Franse chemicus Antoine Lavoisier die aantoonde dat de massa van de reactanten in een reactie gelijk is aan de massa van de producten. Dit betekent dat er geen atomen worden gecreëerd of vernietigd in een chemische reactie. Bindingen tussen atomen worden echter verbroken, de atomen herschikken en vervolgens worden nieuwe bindingen gemaakt. Wanneer u Storyboard That om chemische reacties te modelleren, wilt u de middelen "apparatuur" en "symbool" gebruiken die worden vermeld onder "Wetenschap".

Woordvergelijkingen geven de namen van elk van de reactanten en producten. Bijvoorbeeld methaan + zuurstof → koolstofdioxide + water . In deze vergelijking zijn methaan en zuurstof de reactanten en zijn kooldioxide en water de producten. Deze vergelijkingen zijn nuttig wanneer u alleen kijkt om precies te begrijpen wat er in een reactie wordt geproduceerd.

Een andere manier om chemische reacties te beschrijven is door symboolvergelijkingen te gebruiken. Symboolvergelijkingen stellen ons niet alleen in staat om de reactanten en producten die bij de reactie betrokken zijn te kennen, ze laten ons ook de chemische samenstelling van de betrokken stoffen weten. De woordvergelijking voor de verbranding van waterstofgas in lucht is bijvoorbeeld waterstof + zuurstof → water . De symboolvergelijking is H 2 + O 2 → H 2 O. Er is maar één probleem: de vergelijking is niet evenwichtig. Aan de rechterkant zijn er 2 waterstofatomen en 2 zuurstofatomen. Aan de linkerkant zijn er twee waterstofatomen en één zuurstof. We weten dat atomen niet worden gecreëerd of vernietigd in chemische reacties. Om dit te corrigeren, moeten we de vergelijking balanceren met behulp van coëfficiënten. 2 H 2 + O 22 H 2 O is een evenwichtige vergelijking. Nu hebben we vier waterstofatomen en twee zuurstofatomen aan de rechterkant. De linkerkant blijft hetzelfde.Vanuit een evenwichtige symboolvergelijking kunnen studenten stok- en balmodellen maken op Storyboard That. Dit helpt studenten te begrijpen hoe bindingen worden verbroken en hoe de atomen worden herschikt tijdens een chemische reactie. Het stelt hen ook in staat om symboolvergelijkingen op een beter verteerbare manier te visualiseren.

Studenten vinden het vaak moeilijk om onderscheid te maken tussen fysische en chemische reacties. Fysieke veranderingen creëren geen nieuwe stoffen. De oude stof is hetzelfde als de nieuwe stof en de oude stof kan gemakkelijk worden teruggewonnen. Smelten en oplossen zijn twee voorbeelden van fysieke reacties. Die stoffen kunnen weer worden gestold of via verdamping worden teruggewonnen. Chemische veranderingen treden op tijdens chemische reacties en dit betekent dat nieuwe stoffen worden geproduceerd.

Er zijn verschillende indicatoren dat er een chemische reactie is opgetreden. Vaak kunnen de producten van een chemische reactie heel anders zijn dan de reactanten.


Indicatoren dat een chemische reactie heeft plaatsgevonden:

 • Er wordt een gas geproduceerd
 • Een merkbare geur
 • Temperatuur verandering
 • Verandering van kleur
 • Er vormt zich een neerslag

Dit is een geweldige kans om je studenten een reeks verschillende en opwindende chemische reacties te laten zien, waarvan sommige de studenten in staat zullen stellen zichzelf te voltooien. Anderen zijn beter geschikt voor demonstraties van leraren. Zorg zoals bij elk praktisch werk voor een goede risicobeoordeling en maak de studenten bewust van veilige werkwijzen.

De Next Generation Science Standards benadrukken het belang om studenten modellen te laten ontwikkelen en gebruiken om fenomenen te begrijpen. In de echte wereld zullen wetenschappers modellen maken om hun begrip van een systeem of een deel van een systeem te helpen. Modellen worden in de wetenschap gebruikt om voorspellingen te doen en ideeën of gegevens aan andere mensen te communiceren. Er zijn hier activiteiten die zich richten op het verbeteren van de vaardigheid om modellen te maken. Studenten zullen gemakkelijk in staat zijn om hun eigen atoommodellen te maken om de rangschikking van atomen in chemische reacties te beschrijven. Dit biedt u een geweldige gelegenheid om de beperkingen van het gebruik van modellen te bespreken, waardoor studenten de mogelijkheid hebben om ze te evalueren en te verfijnen.


Essentiële vragen voor chemische reacties

 1. Wat is een chemische reactie?
 2. Hoe weten we of er een chemische reactie is opgetreden?
 3. Wat is het verschil tussen chemische en fysische veranderingen?

Andere ideeën voor chemische reactieactiviteiten

 1. Studenten kunnen een spider-diagram maken met verschillende dagelijkse chemische reacties.
 2. Laat uw studenten een storyboard maken waarin andere studenten worden getoond hoe ze symboolvergelijkingen kunnen balanceren.
 3. Laat uw studenten een T-Chart-storyboard maken waarin verschillende chemische reacties worden vergeleken.
Vind meer lesplannen en activiteiten zoals deze in onze categorie Wetenschap!
Bekijk Alle Bronnen Voor Docenten
*(Hiermee start u een gratis proefperiode van 2 weken - geen creditcard nodig)
https://www.storyboardthat.com/nl/lesson-plans/chemische-reacties
© 2024 - Clever Prototypes, LLC - Alle rechten voorbehouden.
StoryboardThat is een handelsmerk van Clever Prototypes , LLC , en geregistreerd bij het US Patent and Trademark Office