https://www.storyboardthat.com/nl/lesson-plans/dante's-inferno-van-dante-alighieri
Inferno Lesplannen

Vaak komen we in het leven op een kruispunt waar we een beslissing moeten nemen die van invloed zal zijn op het pad dat ons leven vanaf dat moment zal inslaan. Dante Alighieri (meestal aangeduid met zijn voornaam) werd verbannen uit zijn geliefde stad Florence vanwege politieke voorkeuren en contractueel getrouwd met een vrouw van wie hij niet hield, terwijl de vrouw van wie hij hield op jonge leeftijd van 24 stierf. als een oudere man die probeert te achterhalen waarom zijn levenspad hem tot dit punt had gebracht. Hij creëert een denkbeeldige reis voor zichzelf, die later bekend werd als The Divine Comedy , waarin hij zichzelf voorstelde door de drie spirituele rijken te gaan: Hell ( Inferno ), Purgatory ( Purgatorio ) en Heaven ( Paradiso ).


Aan het begin van de Inferno raakt Dante verdwaald in het Dark Wood of Error, waar zijn pad naar de Mount of Joy wordt geblokkeerd door de Three Beasts of Worldliness: The Leopard of Malice and Fraud, The Lion of Violence and Ambition, en De wolvin van incontinentie. Gelukkig verschijnt de grote Romeinse dichter Virgil, die de menselijke rede vertegenwoordigt, en biedt aan om Dante te begeleiden op zijn spirituele reis door de negen cirkels van de hel. Dante zou uiteindelijk worden opgewacht en naar de berg van vreugde worden geleid door zijn lang verloren gewaande liefde Beatrice, die de goddelijke liefde symboliseert. Aan het einde van zijn allegorische reis hoopt Dante tot een beter begrip van zichzelf en zijn situatie te komen en vrede te hebben met zijn ballingschap. Kort nadat Dante The Divine Comedy heeft voltooid, overlijdt hij op 56-jarige leeftijd, om zijn geliefde Florence nooit meer te zien.

Studentenactiviteiten voor Dante's Inferno
Essentiële vragen voor Dante's Inferno

  1. Wat is zonde? Zijn er verschillende niveaus van zonde?
  2. Moet er een relatie zijn tussen zonde en straf?
  3. Wordt gerechtigheid alleen door straf geleverd?
  4. Wat is een belangrijker waarde: geloof of rede?
  5. Hoe werkt allegorie om een krachtige boodschap over te brengen in een literair werk?

Dante's Inferno -samenvatting

Opmerking: De Goddelijke Komedie is een lang gedicht verdeeld in 100 secties, "canto's" genoemd. Inferno omvat de eerste 34 van deze canto's.


Kanto ik

Het is Goede Vrijdag en Dante is 35 jaar oud. Hij realiseert zich dat hij is afgedwaald van de Ware Weg naar het Donkere Woud van Fouten. Hij ziet de Mount of Joy, waar hij weet dat zijn geluk ligt, maar zijn pad wordt geblokkeerd door drie angstaanjagende wezens: The Leopard of Malice and Fraud, The Lion of Violence and Ambition, en The She-Wolf of Incontinence. Wanhopig, bang en alleen heeft Dante het gevoel dat er geen hoop is om langs de beesten te komen. Plots verschijnt de grote Romeinse dichter Virgil, die de menselijke rede vertegenwoordigt, aan Dante en biedt aan om hem weg te brengen van de beesten naar de Berg van Vreugde. Ze moeten eerst door de hel afdalen, wat staat voor de erkenning van zonde. Virgil legt Dante uit dat hij dan zal moeten opstijgen door het vagevuur, dat het christelijke leven vertegenwoordigt, waar hij zal worden opgewacht door Beatrice, die het zal overnemen voor de laatste beklimming naar het paradijs, wat de opstijging van de ziel naar de hemel en naar God vertegenwoordigt. Virgil legt Dante uit dat hij een reeks geesten in verschillende niveaus van kwelling zal zien, afhankelijk van de ernst van hun zonden.

Canto II

Virgil legde uit dat Dante's lang verloren gewaande liefde Beatrice hem persoonlijk had uitgekozen om Dante op deze reis te begeleiden, omdat hij goed overweg kan met overtuigende woorden. Dante is Beatrice dankbaar en wordt gesteund door het feit dat Beatrice nog steeds naar hem uitkijkt vanuit het spirituele rijk.

Canto III

Virgil en Dante komen naar de poorten van de hel, gegraveerd met de nu beruchte woorden: "Laat alle hoop varen, gij die hier binnengaat." Door de poorten, in de "vestibule" van de hel, zijn zielen bekend als The Opportunists. Ze kozen noch voor het goede noch voor het goede in hun leven - alleen voor zichzelf. De engelen die weigerden partij te kiezen in de Grote Opstand in de Hemel zijn ook op dit niveau te vinden. De zielen in dit level rennen vruchteloos achter een wapperende banier aan die ze nooit kunnen pakken. Terwijl ze rennen, worden ze achtervolgd door wespen en horzels wier steken de zielen doen bloeden. Het bloed druppelt naar beneden om wormen en maden te voeden die de grond teisteren. Dante herkent één ziel, paus Clandestine V, die zijn pauselijke troon slechts vijf maanden na zijn verkiezing opgaf. Deze troonsafstand maakte de weg vrij voor paus Bonifatius VIII, die Dante uit Florence verbannen.

Dante en Virgil zien een horde zielen zich verzamelen aan de oevers van een rivier, wachtend op Charon om hen naar de andere kant te brengen. Charon weigert aanvankelijk Dante de hel binnen te laten, omdat hij nog leeft, maar Virgil overtuigt hem. Dante is zo bang dat hij flauwvalt en pas wakker wordt aan het einde van hun tocht met de veerboot.

Canto IV

Het eerste niveau of de cirkel van de hel wordt Limbo genoemd. De niet-gedoopte en de deugdzame heidenen (zoals Julius Ceasar, Euclides, Aristoteles en Vergilius zelf) bevinden zich op dit niveau. Ze kunnen niet worden toegelaten tot de hemel, maar worden alleen gestraft door in een mindere versie ervan te leven.

Canto V

Op weg naar de tweede cirkel van de hel wordt het pad van de dichters geblokkeerd door Minos, de oude koning van Kreta. Hoewel hij een tiran was, stond hij bekend om zijn wijsheid en rechtvaardigheid, waardoor hij de perfecte kandidaat was om de doden te beoordelen. Dante schildert hem af als een afzichtelijk monster met een staart, omdat het werk dat hij doet zo monsterlijk is.

Virgil overtuigt Minos om ze te laten passeren, en hij en Dante komen bij een richel waar ze zien hoe zielen in een wervelwind worden weggevaagd. Dit zijn de zielen die hun verstand hebben verraden aan hun vleselijke begeerten. Als straf worden ze in een storm door de hel geveegd, net zoals de storm van hartstocht waaraan ze zichzelf overgaven terwijl ze op aarde waren, en hun wordt voor altijd de controle over hun bewegingen ontzegd.

Onder deze zielen wijst Vergilius op vele beroemde wellustige figuren, waaronder Dido, Cleopatra, Helena van Troje, Achilles en Paris van Troje. Dante belt een stel, Paolo en Francesca, om hem hun verhaal te vertellen.

Francesca was ooit een zeer bekende vrouw van hoge koninklijke afkomst uit Ravenna, Italië. Ze zat gevangen in een liefdeloos politiek huwelijk en ze was verliefd geworden op Paolo, de jongere broer van haar man. Toen haar man hun affaire ontdekte, vermoordde hij ze allebei. Dante is getroffen door Francesca's verhaal en de oneerlijkheid van hun kwelling, misschien omdat het zo dicht bij huis komt met zijn eigen levensverhaal, dat hij huilt. Paolo begint ook te huilen. Dante valt dan weer flauw, zo overweldigd door de beelden en geluiden en verhalen van de zielen om hem heen.

Cantos VI-IX

Nadat ze door de derde en vierde cirkel van de hel (hebzucht en gulzigheid) zijn afgedaald, bereiken Virgil en Dante de vijfde cirkel (woede) en de stad Dis, die de scheiding markeert tussen de bovenste hel en de lagere hel. De dichters beginnen getuige te zijn van straffen door vuur, het motief dat het meest wordt geassocieerd met moderne afbeeldingen van de hel.

Canto X

In de zesde cirkel vinden ze de schimmen van degenen die ketterij hebben gepleegd of het ware christelijke pad hebben ontkend. De meeste zielen hier volgden de leer van de Griekse filosoof Epicurus, die leerde dat de geest samen met het lichaam sterft. Als gevolg hiervan zijn alle schimmen veroordeeld om in open graven omringd door vuur te leven tot de Dag des Oordeels, wanneer de graven zullen worden verzegeld.

Onder hen zijn Farinata delgi Uberti, die de politieke partij leidde waar Dante en zijn familie tegen waren, en Calvacante dei Cavalcanti, wiens zoon, Guido, een goede vriend van Dante was. Cavalcante wil weten waarom zijn zoon niet bij Dante is, en Dante's dubbelzinnige antwoord doet Cavalcante geloven dat Guido dood is. Hij valt wanhopig terug in zijn vurige tombe. Farinata onderbreekt en begint oude politieke geschillen op te halen.

Terwijl hij spreekt, ontdekt Dante dat de doden de toekomst kunnen zien, maar niet het heden. Dante instrueert Farinata om Cavalcante te vertellen dat zijn zoon Guido toch leeft, aangezien Guido het heden niet kan zien om het te weten. Virgil moet Dante wegtrekken en hem vertellen dat Beatrice hem later alles zal vertellen wat hij moet weten; voorlopig moeten ze in beweging blijven.

Cantos XI-XVI

Dante en Virgil reizen door de zevende cirkel van de hel, bewaakt door de Minotaurus, waar gewelddadige mensen worden gestraft. Het is verdeeld in drie onderafdelingen en omvat krijgsheren, zelfmoorden, woekeraars en godslasteraars.

Canto XVII-XXV

Geryon, Virgil en Dante rijden op de rug van het gevleugelde monster en gaan de bolgie of greppels van de achtste cirkel van de hel binnen, waar ze degenen vinden die frauduleus waren. De cirkel is verdeeld in tien blogie, de eerste zeven bevatten allerlei fraudeurs, zoals verleiders (Canto XVIII), valse profeten (Canto XX), huichelaars (Canto XXIII) en dieven (Cantos XXIV en XXV).

Canto XXVI

De zielen die zich schuldig maken aan frauduleuze counseling worden elk omringd door hun eigen, individuele vlam in de achtste bolgia. Onder hen is de beroemde held Ulysses (Odysseus voor de Grieken), en Diomedes, die Ulysses hielp bij veel van zijn aanvallen op de stad Troje. Dante (de auteur, in tegenstelling tot het personage) maakt van de gelegenheid gebruik om het verhaal van Ulysses te herschrijven, gebaseerd op een profetie van de beroemde blinde profeet Tiresias. In deze versie bracht Ulysses zijn laatste dagen niet door in Ithaca, maar reisde hij naar het zuidelijk halfrond en de berg van het vagevuur. Ulysses en zijn mannen verheugden zich aanvankelijk, maar werden al snel overmand door verdriet toen een wervelwind hun schip vernietigde en iedereen erop doodde.

Cantos XXVII-XXX

De laatste twee bolgies van de achtste cirkel hebben de Sowers of Discord, die in stukken worden gehakt door demonen en alchemisten, bedriegers en meinedigers, die door vele ziekten worden geteisterd, wat weerspiegelt hoe ze een "ziekte" waren voor de samenleving.

Cantos XXXI-XXXIV

De negende en laatste cirkel van de hel is gereserveerd voor verraders. In het midden ligt Judecca, waar Lucifer of Satan gevangen zit in een ijskoud meer. Hij heeft grote vleugels die slaan en de ijzige winden van het negende niveau van de hel aanwakkeren. Deze wind vertegenwoordigt de uitademing van al het kwaad in de wereld. Judecca is genoemd naar Judas Iskariot zelf, de discipel die Jezus verraadde aan het Sanhedrin in de Hof van Gethsemane voor dertig zilverstukken, wat leidde tot de kruisiging van Jezus.

De zielen die verraders waren van hun meesters worden hier vastgehouden, gevangen in ijsblokken. Lucifer zit in het midden van het level, waar alle schuldrivieren stromen. Hij slaat met zijn vleugels om te ontsnappen, maar de ijzige wind bevriest hem verder op zijn plaats. Lucifer heeft drie gezichten. In zijn mond kauwt hij op Judas, Brutus en Cassius, allemaal eeuwige verraders van hun meesters die hen vertrouwden.

Virgil en Dante observeren het gruwelijke schouwspel en beginnen dan door het centrum te klimmen, over Satan zelf heen, waar ze door het zwaartepunt van de aarde gaan en de hel verlaten. De berg van het vagevuur doemt voor hen op en ze zetten door, geen tijd willen verliezen.

Koop Inferno op Amazon

Afbeelding Attributies
  • Holy Cross at Sunrise • Sean MacEntee • Licentie Attribution (http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/)
Bekijk Alle Bronnen Voor Docenten
*(Hiermee start u een gratis proefperiode van 2 weken - geen creditcard nodig)
https://www.storyboardthat.com/nl/lesson-plans/dante's-inferno-van-dante-alighieri
© 2023 - Clever Prototypes, LLC - Alle rechten voorbehouden.
StoryboardThat is een handelsmerk van Clever Prototypes , LLC , en geregistreerd bij het US Patent and Trademark Office