Albert Einstein - Wetenschapper

Maak een Storyboard
Kopieer dit Storyboard
Albert Einstein - Wetenschapper
Storyboard That

Maak je eigen Storyboard

Probeer het gratis!

Maak je eigen Storyboard

Probeer het gratis!
U kunt deze storyboard in de volgende artikelen en middelen te vinden:
Albert Einstein Biografie

Albert Einstein Biografie

Meer informatie over mensen die de geschiedenis hebben beïnvloed
Bekijk enkele van onze geïllustreerde gidsen!


Storyboard Beschrijving

Albert Einstein en de relativiteitstheorie - Albert Einstein Quotes, Feiten & Biografie | Geweldige mensen

Storyboard Tekst

  • Albert Einstein (1879-1955) Albert Einstein was een Duitse wetenschapper die beroemd was om zijn relatiwiteits- en massa-energiequivalentie uit te drukken uit de vergelijking E = mc². Zijn theorieën revolutionairen de manier waarop we denken aan zwaartekracht, tijd en ruimte.
Meer dan 30 miljoen storyboards gemaakt