Alice Adventures in Wonderland - Figuratieve Taal

Alice Adventures in Wonderland - Figuratieve Taal
U kunt deze storyboard in de volgende artikelen en middelen te vinden:
Alice in Wonderland-activiteiten

Alice's Adventures in Wonderland door Lewis Carroll

Lesplannen Door Elizabeth Pedro

Alice verveelt zich, lui zat met haar zus op de oever van de rivier als er een plotseling een wit konijn in een vest straalt. Alice volgt het Witte Konijn in een konijngat en voelt zich voor een lange tijd vallend. Als ze eindelijk landt, spotte ze het Witte Konijn weer, maar als ze de hoek omdraait, vindt Alice zich vast in een donkere gang. Ze wil naar de tuin komen, maar ze is veel te groot. Voorzichtig begint Alice met een fles met de naam "DRINK ME" en begint ze te krimpen naar de kleine deur.
Alice's Avonturen in Wonderland

Storyboard Beschrijving

Alice Adventures in Wonderland - Figuratieve Taal

Storyboard Tekst

  • VERGELIJKING
  • VERPERSOONLIJKING
  • BOOSHEID
  • VERGELIJKING
  • Ze wachtte een paar minuten om te kijken of ze verder zou gaan krimpen ... 'want het zou kunnen stoppen, weet je,' zei Alice zelf, 'als ik helemaal naar buiten ga als een kaars. '
  • 'Is dat alles?' Zei Alice, en zag er ook woede op.
  • De bende ging als een pijl af!
Meer dan 20 miljoen storyboards gemaakt
Storyboard That Familie