Blood Transfusion

Bijgewerkt: 12/24/2018
Blood Transfusion
U kunt deze storyboard in de volgende artikelen en middelen te vinden:
Innovations - Blood Transfusion

Bloedtransfusie

Storyboard That 's Illustrated Guide to Innovations

Leer meer over innovaties met storyboards!


Bekijk enkele van onze geïllustreerde gidsen!


Storyboard Beschrijving

Blood transfusion is the process of transferring blood or blood products from one person to another to replace missing components of their blood.

Storyboard Tekst

  • BLOEDTRANSFUSIE Bloedtransfusie is het proces waarbij bloed of bloedproducten van de ene persoon naar de andere worden overgebracht om ontbrekende componenten van hun bloed te vervangen.