Gebruikers Persona-sjabloon

Maak een Storyboard
Kopieer dit Storyboard
Gebruikers Persona-sjabloon
Storyboard That

Maak je eigen Storyboard

Probeer het gratis!

Maak je eigen Storyboard

Probeer het gratis!
U kunt deze storyboard in de volgende artikelen en middelen te vinden:
Johari-venster

Maak een User Persona aan

Een User Persona is een prototypische gebruiker die bepaalde kenmerken bezit die alle andere vergelijkbare gebruikers behouden. De meeste producten hebben verschillende typen doelgebruikers en er is voor elke gebruiker een andere gebruikerspersoon. U kunt een personagekaart gebruiken om de belangrijkste kenmerken, problemen en behoeften van de klant op te sommen. Het maken van gebruikerspersonages helpt een bedrijf in de schoenen van zijn doelgroep te stappen. Het stelt het bedrijf in staat om de problemen van zijn potentiële klanten te ervaren en leidt hen naar de marketingkanalen waar hun potentiële klanten oplossingen zullen zoeken. Hierdoor kan het bedrijf weten waar en hoe het product met succes op de markt gebracht kan worden. Het is niet ongebruikelijk dat een product 3-5 belangrijke persona's heeft en anders op de markt komt.
Bekijk enkele van onze andere zakelijke bronnen!


Storyboard Tekst

  • Afdeling op Gebied
  • Geëvalueerd op / Gemeten Door
  • Kerndoelen
  • Rapporteert aan
  • Doelen enMotivaties
  • Demografie
  • PERSONA NAAM
  • Functietitel
  • Marktsegment
  • Organisatorisch Niveau
Meer dan 30 miljoen storyboards gemaakt