Het Epos van Gilgamesj
Bijgewerkt: 1/16/2021
Het Epos van Gilgamesj
U kunt deze storyboard in de volgende artikelen en middelen te vinden:
Ancient Mesopotamia for Kids

Het Oude Mesopotamië

Docentenhandleiding Door Liane Hicks

Het oude Mesopotamië, ‘het land tussen de rivieren’, was de eerste beschaving ter wereld. Dit gebied dat langs de rivieren de Tigris en de Eufraat in het huidige Irak lag, wordt ook wel de "Vruchtbare Halve Maan" genoemd vanwege de vorm van de halve maan en het bebouwbare land. Deze fascinerende beschaving is waar 's werelds eerste stadstaten en rijken begonnen, samen met vooruitgang in irrigatie, schrijven, kunst, architectuur, astronomie, wiskunde ... zelfs de uitvinding van het wiel!


Het Oude Mesopotamië

Storyboard Beschrijving

Biografie- en geschiedenisposters zijn een geweldige manier om belangrijke feiten en informatie over belangrijke historische figuren of gebeurtenissen op een artistieke, gedenkwaardige en aansprekende manier weer te geven. Deze poster beschrijft het verhaal van Gilgamesj die wordt verondersteld een echte heerser te zijn over de oude Sumeriërs wiens prestaties werden beschreven in het epische gedicht dat in 1800 vGT werd geschreven en waarvan wordt aangenomen dat het het vroegste grote literaire werk is en de op een na oudst bekende religieuze tekst.

Storyboard Tekst

  • Het Gilgamesj-epos is het vroegst bekende literaire werk ter wereld. Het is een verslag van de mythische avonturen van een Sumerische koning genaamd Gilgamesj. Het is in spijkerschrift geschreven op 12 stenen tabletten. Gilgamesj was zo machtig dat hij vaak wordt afgebeeld met een leeuw die hij heeft getemd.
  • Enkidu en Gilgamesj vechten Enkidu daagde Gilgamesj uit en de twee vochten hevig. Ze vochten de hele dag door en toen de maan opkwam, realiseerde Enkidu zich dat hij de machtige Gilgamesj niet zou kunnen verslaan. Enkidu gaf toe, maar Gilgamesj was onder de indruk van Enkidu's kracht. De twee sloten de dag af als vrienden.
  • EPISCH VAN GILGAMESH
  • 2150 - 1400 BCE
  • Gilgamesj de wrede 4000 jaar geleden was Gilgamesj de heerser van de Sumerische stadstaat Uruk. Er werd gezegd dat hij 1/3 mens en 2/3 god was en over bovenmenselijke kracht beschikte. Als koning liet hij enorme muren rond Uruk bouwen om indringers buiten te houden. Maar binnen de muren was Gilgamesj een onderdrukkende en wrede heerser. De mensen van Uruk baden tot de hemelgod Anu om Gilgamesj te straffen voor zijn misdaden tegen hen. Om hun geschreeuw te beantwoorden, stuurde Anu de wilde man, Enkidu, om als straf verwoesting aan te richten in de stad van Gilgamesj.
  • Gilgamesj en Enkidu op een zoektocht Gilgamesj en Enkidoe zochten avontuur, dus reisden ze naar het cederbos om de demon Humbaba, die daar woonde, te doden en de waardevolle cederbomen om te hakken. Toen ze aankwamen, begonnen Enkidu en Gilgamesj de cederbomen om te hakken, maar de demon Humbaba zag ze en viel aan! Gilgamesj en Enkidoe vochten dapper en slaagden erin om Humbaba te doden. Triomfantelijk hakten ze de hoogste boom in het bos om en maakten een machtige poort voor de muren van Uruk. Gilgamesj en Enkidoe keerden zegevierend terug naar Oeroek.
  • Dood van Enkidu Bij hun terugkeer werd Enkidu ziek, vervloekt door de demon Humbaba. In zijn verzwakte toestand droomde Enkidu over de onderwereld, de plaats na de dood, en hij vertelde Gilgamesj dat het een donkere en stoffige plaats was vol verdriet. Na 12 lange dagen van lijden stierf Enkidu. Gilgamesj was zo van streek dat hij het hele koninkrijk instrueerde om om Enkidu te rouwen. Geconfronteerd met het vooruitzicht van zijn eigen sterfelijkheid, zwoer Gilgamesj om het geheim van het eeuwige leven te vinden.
  • Gilgamesj en het geheim van eeuwig leven Het is een feit dat u zich geen zorgen hoeft te maken. Gilgamesj zocht Oetnapishtim, die door de goden onsterfelijkheid werd verleend. Gilgamesj waagde zich dagenlang om de wateren des doods te bereiken. Nadat Gilgamesj gedwongen was 300 bomen om te hakken en 1000 roeiriemen te maken, stemde de schipper, Urshanabi, ermee in Gilgamesj over de wateren des doods te brengen om Oetnapisjtim te zien. Oetnapisjtim zei dat hij het eeuwige leven zou schenken als Gilgamesj zes dagen en zeven nachten wakker kon blijven. Gilgamesj stemde toe, maar na de lange, moeizame reis viel hij in slaap. Oetnapisjtim gaf Gilgamesj nog een kans. Hij vertelde hem over een speciale bloem die op de bodem van de zee groeide en hem onsterfelijkheid zou schenken. Gilgamesj zwom naar de bodem van de zee en vond de bloem. Toen hij aan land was, legde hij de bloem neer terwijl hij rustte en een bad nam. Een slang gleed uit de duinen naar beneden en at de bloem op! Gilgamesj werd verpletterd en keerde verslagen terug naar Uruk. Toen Gilgamesj de massieve, fijn bewerkte muren van Uruk naderde, realiseerde hij zich dat hoewel hij misschien niet eeuwig zal leven, zijn prestaties en creaties zullen voortleven om te vertellen over zijn grootsheid.