Hindoeïsme Woordenschat

Hindoeïsme Woordenschat
U kunt deze storyboard in de volgende artikelen en middelen te vinden:
Hindoeïsme Lesplan

Hindoeïsme: Oorsprong en Tradities

Door Liane Hicks

Het hindoeïsme wordt wereldwijd door ongeveer 1,2 miljard mensen beoefend en is de op twee na grootste religie ter wereld. Tegenwoordig zijn mensen die het hindoeïsme beoefenen over de hele wereld te vinden, maar het is ontstaan in India en hindoes vormen tegenwoordig 80-90% van de Indiase bevolking. Het hindoeïsme heeft fascinerende gebruiken, feestelijke feestdagen en wijze leringen over het individu en het universum.


Wereldreligies Activiteiten | Wat is Religie?

Wereldreligies Onderwijzen

Door Liane Hicks

Lesgeven over verschillende wereldreligies is een essentieel onderdeel van de studie van wereldgeschiedenis, aardrijkskunde en cultuur. De studie van religie is een krachtige manier voor studenten om meer te leren over de wereldgeschiedenis en de geloofssystemen die de menselijke cultuur millennia lang hebben beïnvloed.
Hindoeïsme

Storyboard Beschrijving

Laat de leerlingen sleutelbegrippen met betrekking tot het hindoeïsme definiëren en illustreren om hen te helpen de eenheid te begrijpen!

Storyboard Tekst

 • VEDAS
 • BRAHMAN
 • BRAHMA
 • VISHNU
 • SHIVA
 • De Veda's zijn de oudste en meest heilige Hindoe geschriften. Ze zijn geschreven in het vroege Sanskriet, maar er wordt aangenomen dat ze eerst mondeling zijn doorgegeven. Ze bevatten hymnen, filosofie, richtlijnen voor rituelen voor Vedische priesters. De vier belangrijkste collecties zijn de Rig Veda, Sama Veda, Yajur Veda en Atharva Veda
 • Brahman, niet te verwarren met Brahma, is het hele universum en alle materie, dat maakt het universum, één en dezelfde. Het is de ultieme werkelijkheid die ten grondslag ligt aan alle verschijnselen.
 • De eerste god in de hindoe-triumviraat, Brahma staat bekend als de Schepper. De andere twee goden zijn Vishnu de Onderhouder en Shiva de Vernietiger. Brahma's taak was de schepping van de wereld en al haar schepselen.
 • De tweede god in het hindoeïstische triumviraat, Vishnu de beschermer en beschermer van het universum. Het is Vishnu's taak om in moeilijke tijden terug te keren naar de aarde om het evenwicht tussen goed en kwaad te herstellen.
 • De derde god in het hindoeïstische triumviraat, Shiva is bekend als de vernietiger. Shiva's taak is om het universum te vernietigen om het opnieuw te creëren en te verbeteren.
 • KARMA
 • AHIMSA
 • HINDOEÏSME WOORDENSCHAT
 • LAKSHMI
 • GANESHA
 • (in het hindoeïsme en het boeddhisme) de som van de acties van een persoon in deze en eerdere toestanden van het bestaan, gezien als de beslissing over hun lot in de toekomst levens.
 • "Niemand die goed werk doet zal ooit komen tot een slecht einde, hier of in de wereld om te komen." - Lord Krishna, Mahabharata
 • (in de hindoe, boeddhist, en Jainist traditie) Ahimsa betekent respect voor alle levende wezens en het vermijden van geweld tegen anderen.
 • Lakshmi is de populaire hindoegodin van rijkdom, zuiverheid en geluk, evenals de vrouw van de god Vishnu.
 • Ganesha, Ganesh of Ganapati, is de olifant-headed hindoegod van het begin, die traditioneel wordt aanbeden alvorens een nieuwe onderneming en is de beschermheilige van de intellectuelen, bankiers, schrijvers en auteurs. Hij is ook een verwijderaar van obstakels.
Meer dan 25 miljoen storyboards gemaakt
Storyboard That Familie