Leverbaar

Bijgewerkt: 3/7/2018
Leverbaar
U kunt deze storyboard in de volgende artikelen en middelen te vinden:
Negotiation Styles

Leverbaar

A deliverable is a product, good, or service that is given to the requester for review. Learn more about business terms through storyboards!


Bekijk enkele van onze geïllustreerde gidsen!


Storyboard Tekst

  • LEVERBAAR Een te leveren product is een product, een goed of een service die ter beoordeling aan de aanvrager wordt verstrekt. Ze kunnen tastbaar of ontastbaar zijn.