Vooroordelen Naar Actie

Bijgewerkt: 5/22/2018
Vooroordelen Naar Actie
U kunt deze storyboard in de volgende artikelen en middelen te vinden:
Bias Toward Action

Vooroordelen Naar Actie

Bias towards action is a design thinking term referring to the practice of not just having an idea, but actually willing yourself to take meaningful actions to see your idea move forward. Learn more about business terms through storyboards!


Bekijk enkele van onze geïllustreerde gidsen!


Storyboard Tekst

  • NEIGING TOT ACTIE Voorlijk tegenover actie is een ontwerpdenkende term die verwijst naar de praktijk om niet alleen een idee te hebben, maar dat je in feite bereid bent om zinvolle acties te ondernemen om je idee vooruit te zien gaan.
  •