Woordenschat Industriële Revolutie
Bijgewerkt: 12/5/2020
Woordenschat Industriële Revolutie
U kunt deze storyboard in de volgende artikelen en middelen te vinden:
The Industrial Revolution

De Industriële Revolutie

Docentenhandleiding Door Matt Campbell

De industriële revolutie is meer dan een periode waarin nieuwe uitvindingen floreerden en de industrie een hoge vlucht nam. Deze uitvindingen, samen met de bevolkingsgroei, vormden de manier waarop miljoenen mensen op wereldschaal leefden en werkten. Met deze activiteiten zullen studenten begrijpen en analyseren hoe deze periode Europa en de wereld daarbuiten heeft beïnvloed.


Industriële Revolutie

Storyboard Tekst

  • URBANISATIE
  • AUTOMATISERING
  • Verstedelijking is het proces waarbij de bevolkingsdichtheid verschuift van landelijk naar meer geconcentreerd naar grotere steden.
  • AGRARISCHE SAMENLEVING
  • Woordenschat Industriële Revolutie
  • Automatisering is het proces waarbij machines werk kunnen uitvoeren met weinig tot geen menselijke controle of input.
  • INDUSTRIEEL AFVAL
  • Een agrarische samenleving is een cultuur of gemeenschap waarin landbouwgrond en het verbouwen van gewassen het belangrijkste middel is levensonderhoud en economisch overleven.
  • Industrieel afval is het ongewenste bijproduct van een fabricageproces of beschadigd, defect of overbodig materiaal. Met de opkomst van massaproductie in fabrieken leidde schadelijk industrieel afval tot vervuiling.