Szukaj
 • Szukaj
 • Moje Scenorysy
https://www.storyboardthat.com/pl/articles/b/szablony-analizy-szablonów

Co to jest analiza SWOT?


Analiza SWOT

Ćwicząc umiejętności podejmowania strategicznych decyzji , należy wziąć pod uwagę wiele czynników. Łatwo jest zostać przytłoczonym powiązanymi okolicznościami, opcjami i danymi. Analiza SWOT, czyli macierz SWOT, stanowi ramy podejmowania decyzji umożliwiające skupienie się na strategicznie ważnych elementach tej mieszaniny. SWOT oznacza mocne strony, słabe strony, szanse i zagrożenia. Te cztery kategorie opisują, czy aspekt decyzji jest negatywny czy pozytywny oraz czy ma on charakter zewnętrzny czy wewnętrzny w stosunku do organizacji. Dokładna analiza SWOT może stanowić podstawę solidnego planowania strategicznego.


DEFINICJA PRZYKŁAD
S Silne strony
Cechy lub aktywa w organizacji, które są korzystne
 • „Działalność w ponad 40 krajach.”
 • „Koszty rozwoju poniżej 50 tys. dolarów.”
 • „Suszone owoce i orzechy są różnorodne i wysokiej jakości.”
W Słabości
Cechy lub zobowiązania w organizacji, które są szkodliwe
 • „Niedawne wycofania produktów zaszkodziły sprzedaży i wartości marki”.
 • „Wymagana aktualizacja co sześć miesięcy.”
 • „Całkowity brak systemów certyfikacji.”
O Możliwości
Rzeczywiste lub potencjalne warunki, które są korzystne dla organizacji
 • „Racjonalizacja globalnej sieci detalicznej zmniejszyłaby wydatki.”
 • „Brak znanych konkurentów.”
 • „Największy rynek rodzynek, który osiąga ceny o 0,05% wyższe od średnich cen towarów”.
T Zagrożenia
Rzeczywiste lub potencjalne warunki, które negatywnie wpływają na organizację
 • „Wyższa płaca minimalna wpływa na marżę operacyjną.”
 • „Możemy zostać całkowicie odcięci od sieci społecznościowych bez możliwości zadośćuczynienia.”
 • „Prawdopodobna lokalizacja to kraj dostawcy suszonych owoców i orzechów o najniższej randze.”

Te cztery kategorie można ułożyć w matrycę 2x2, aby ułatwić kontrastowanie. Zwróć uwagę na wewnętrzne/zewnętrzne i pozytywne/negatywne relacje pomiędzy każdą komórką w poniższym przykładzie analizy SWOT.


SWOT Analysis Example

Utwórz Analizę Swota*

Jak przeprowadzić analizę SWOT

Dobra analiza SWOT zaczyna się od zadania właściwych pytań. Poniżej znajduje się szablon, dzięki któremu możesz rozpocząć własną analizę SWOT. Po jego ukończeniu spróbuj zadać sobie następujące pytania i wizualizuj w odpowiednich komórkach najistotniejszą odpowiedź na każde z nich. Możesz przeprowadzić burzę mózgów tak często, jak to możliwe, ale spróbuj skupić się na czterech lub pięciu elementach w każdym kwadrancie. Zachowaj także konkretność i unikaj niejasnych stwierdzeń. Na przykład:

 • Unikaj: Mamy duże doświadczenie.

 • Zamiast tego użyj: Od 10 lat produkujemy i wysyłamy widżety na rynek krajowy.

 • Silne strony

  (Pozytywny, wewnętrzny)

  • Jakie aktywa materialne (kredyt, kapitał itp.) można wykorzystać w tej sytuacji?
  • Jakie wartości niematerialne i prawne (wiedza, sieci kontaktów, reputacja itp.) nam pomogą?
  • Co takiego jest w naszej organizacji, że ten plan zadziała?
  • W czym jesteśmy dobrzy?
  • W czym jesteśmy lepsi od konkurencji?

  Słabości

  (Negatyw, Wewnętrzny)

  • Jakie zobowiązania (długi, zła lokalizacja, dezorganizacja itp.) mogą utrudniać te wysiłki?
  • Jakich zasobów brakuje (wiedzy specjalistycznej, dostępu do technologii, umiejętności itp.), aby odnieść sukces?
  • Jeśli coś wewnątrz organizacji spowodowałoby niepowodzenie, co by to było?
  • Gdzie organizacja wymaga poprawy?
  • W czym konkurencja jest lepsza?

  Możliwości

  (Pozytywny, zewnętrzny)

  • Jakie warunki rynkowe są dla nas korzystne?
  • Co ostatnio zmieniło się na świecie, aby to ułatwić?
  • Jakie trendy napawają optymizmem?
  • Kim są potencjalni sojusznicy?
  • Jakie czynniki środowiskowe (przepisy, technologia, popyt itp.) sprawiają, że organizacja jest solidna?

  Zagrożenia

  (Negatyw, Zewnętrzny)

  • Kto jest konkurencją?
  • Jakie są największe przeszkody na drodze?
  • Jeśli coś istniejącego obecnie poza firmą powoduje niepowodzenie, co by to było?
  • Jeśli coś na zewnątrz firmy uległo zmianie i spowodowało awarię, co to mogłoby być?
  • Co sprawi, że ten pomysł stanie się przestarzały?
  Szablon SWOT

  Utwórz Analizę Swota*


  Sprawdź więcej zasobów tutaj:


  Dalsze czytanie

  Analiza SWOT została spopularyzowana przez Alberta Humphreya w latach sześćdziesiątych XX wieku. Od tego czasu pojawiło się wiele zastosowań i odmian. „ Pięć sił ” Michaela Portera z analizy strategii konkurencji i analizy PEST może pomóc w badaniu czynników środowiskowych, które mogą stanowić szanse lub zagrożenia.

  Heinz Weihrich zmienił kolejność analiz na macierz TOWS , aby efektywnie wdrażać strategie analizowane metodą SWOT. W analizie TOWS elementy SWOT łączy się w pary, aby ujawnić, w jaki sposób mocne strony mogą wykorzystać szanse i zminimalizować zagrożenia, natomiast słabe strony można zidentyfikować, aby uniknąć pułapek i wykorzystać możliwości, aby je zrekompensować.

  Korzenie analizy SWOT można prawdopodobnie doszukiwać się już w sztuce wojny Sun Tzu, zwłaszcza w jego stwierdzeniu: „Jeśli znasz wroga i znasz siebie, twoje zwycięstwo nie będzie budziło wątpliwości; jeśli znasz Niebo i znasz Ziemię, możesz dopełnić swoje zwycięstwo. Sun Tzu nawołuje przywódców, aby znali nie tylko swoje mocne i słabe strony, ale także możliwości i zagrożenia stwarzane przez wroga, pogodę (niebiosa) i teren (ziemia).
  Poszukaj innych artykułów w sekcji Zasoby biznesowe.
  *(Rozpocznie się 2-tygodniowy darmowy okres próbny - brak karty kredytowej)
  https://www.storyboardthat.com/pl/articles/b/szablony-analizy-szablonów
  © 2024 - Clever Prototypes, LLC - Wszelkie prawa zastrzeżone.
  StoryboardThat jest znakiem towarowym firmy Clever Prototypes , LLC , zarejestrowanym w Urzędzie Patentów i Znaków Towarowych USA