PSA - Bullying

PSA - Bullying
Ten zestaw zdarzeń można znaleźć w następujących artykułach i zasobach:
Ogłoszenia o Usługach Publicznych

PSA - Ogłoszenia o Usługach Publicznych

By Anna Warfield

Ogłoszenie o służbie publicznej, powszechnie znane jako PSA, to komunikat rozpowszechniany w interesie publicznym. Celem PSA jest podnoszenie świadomości i zmiana opinii publicznych, a nawet zachowań wobec problemu. Te wiadomości mogą być pouczające, inspirujące, a nawet szokujące, aby wywołać emocje i działanie.
Sprawdź inne nasze artykuły edukacyjne!


Storyboard Opis

Public Service Announcement Examples: Bullying PSA. Address issues in your classroom with a PSA.

Tekst Storyboardowy

  • Words Hurt
  • loser
  • fat
  • stupid
  • lame
  • Choose yours carefully
Utworzono ponad 25 milionów scenorysów
Storyboard That Rodzina