PSA Example - Fridge

PSA Example - Fridge
Ten zestaw zdarzeń można znaleźć w następujących artykułach i zasobach:
Ogłoszenia o Usługach Publicznych

PSA - Ogłoszenia o Usługach Publicznych

By Anna Warfield

Ogłoszenie o służbie publicznej, powszechnie znane pod akronimem PSA, jest przekazem rozpowszechnianym w interesie publicznym. Celem PSA jest podnoszenie świadomości i zmiana postaw, opinii, a nawet zachowań społeczeństwa wobec danego problemu. Te wiadomości mogą być pouczające, inspirujące, a nawet szokujące, aby wywołać emocje i działanie.
Sprawdź inne nasze artykuły edukacyjne!


Storyboard Opis

Public Service Announcement Examples: PSA Topics and announcement Fridge. Funny PSA.

Tekst Storyboardowy

  • No, really.
  • Clean out the fridge.
Utworzono ponad 25 milionów scenorysów
Storyboard That Rodzina