PSA Comic - Test

PSA Comic - Test
Ten zestaw zdarzeń można znaleźć w następujących artykułach i zasobach:
Ogłoszenia o Usługach Publicznych

PSA - Ogłoszenia o Usługach Publicznych

By Anna Warfield

Ogłoszenie o służbie publicznej, powszechnie znane pod akronimem PSA, jest przekazem rozpowszechnianym w interesie publicznym. Celem PSA jest podnoszenie świadomości i zmiana postaw, opinii, a nawet zachowań społeczeństwa wobec danego problemu. Te wiadomości mogą być pouczające, inspirujące, a nawet szokujące, aby wywołać emocje i działanie.
Sprawdź inne nasze artykuły edukacyjne!


Storyboard Opis

Public Service Announcement Examples - Test. Brooch issues in the classroom with a PSA comic.

Tekst Storyboardowy

  • Remember: TEST ON TUESDAY!
  • Where is everyone? We are supposed to have a test!
  • Remember: TEST ON TUESDAY!
  • It's Tuesday?
  • It's raining?
Utworzono ponad 25 milionów scenorysów
Storyboard That Rodzina