PSA Example - Train

PSA Example - Train
Ten zestaw zdarzeń można znaleźć w następujących artykułach i zasobach:
Ogłoszenia o Usługach Publicznych

PSA - Ogłoszenia o Usługach Publicznych

By Anna Warfield

Ogłoszenie o służbie publicznej, powszechnie znane jako PSA, to komunikat rozpowszechniany w interesie publicznym. Celem PSA jest podnoszenie świadomości i zmiana opinii publicznych, a nawet zachowań wobec problemu. Te wiadomości mogą być pouczające, inspirujące, a nawet szokujące, aby wywołać emocje i działanie.
Sprawdź inne nasze artykuły edukacyjne!


Storyboard Opis

Public Service Announcement Examples : How to Ride a Subway. Make a PSA using a storyboard

Tekst Storyboardowy

  • Be Safe
  • Be Patient
  • Be Courteous
  • Keep staircases and other passageways clear.
  • Wait for passengers to disembark before getting on.
  • Offer your seat to someone who may need it more.
Utworzono ponad 25 milionów scenorysów
Storyboard That Rodzina