Pytania dotyczące zdalnego uczenia się? Kliknij tutaj

Superhero
Zaktualizowano: 10/2/2019
Superhero
Ten storyboard został stworzony przy pomocy StoryboardThat .com
Ten zestaw zdarzeń można znaleźć w następujących artykułach i zasobach:

Storyboard That Jako Storyboard That Komiksów

Przez Anna Warfield

Komiks to opowieść wizualna oparta na obrazach. Słowa często są używane w kombinacji onomatopoeia, narracji i pęcherzyków tekstowych. Obrazy są pojedyncze sceny i zmiany w akcji lub lokalizacji, gdy używasz wielu komórek. Komiczki otrzymują swoje imię od słowa "zabawny". Nie wszystkie komiksy są śmieszne, ale nazwa zaczęła się od politycznych kreskówek i innych zdjęć drukowanych w gazetach, które były zabawne ...


Typy Bohaterów w Literaturze

Rebecca Ray

Certain protagonists are considered to have universal qualities and these qualities are called archetypes. Archetypes have similar characteristics throughout literature and make unpredictable characters easier to understand. One archetype is the hero - defined as a person who is admired or idealized for courage, outstanding achievements, or noble qualities. However, there is more than one hero archetype.
Check out some of our other educational blog posts!


Storyboard Opis

A super hero has a superhuman ability - Types of Heroes.

Tekst Storyboardowy

  • Watch out! That lamp is falling!
  • RESCUE!
  • Wow! You can FLY?
Utworzono ponad 14 milionów scenariuszy
Storyboard That Family