Public Service Announcement - Global Warming

Public Service Announcement - Global Warming
Ten zestaw zdarzeń można znaleźć w następujących artykułach i zasobach:
Ogłoszenia o Usługach Publicznych

PSA - Ogłoszenia o Usługach Publicznych

By Anna Warfield

Ogłoszenie o służbie publicznej, powszechnie znane jako PSA, to komunikat rozpowszechniany w interesie publicznym. Celem PSA jest podnoszenie świadomości i zmiana opinii publicznych, a nawet zachowań wobec problemu. Te wiadomości mogą być pouczające, inspirujące, a nawet szokujące, aby wywołać emocje i działanie.
Sprawdź inne nasze artykuły edukacyjne!


Storyboard Opis

Public Service Announcement Examples - Global Warming. Create PSAs in your class!

Tekst Storyboardowy

  • PSA
  • Global Warming
  • We need to take care of Earth
  • or it could end up like this.
  • Choose the right path!
  • Take action to make our world beautiful again!
  • Make our air clear again!
Utworzono ponad 25 milionów scenorysów
Storyboard That Rodzina