Beagle Route

Beagle Route
Ten zestaw zdarzeń można znaleźć w następujących artykułach i zasobach:
Plan Lekcji Adaptacji Zwierząt

Adaptacja Zwierząt

Autor: Oliver Smith

Na świecie istnieją miliony różnych rodzajów żywych organizmów. Przez długi czas istoty żywe ewoluowały, przystosowując się do przetrwania w różnych warunkach. Jeśli organizm ma korzystną adaptację, jest bardziej prawdopodobne, że przeżyją, rozmnażą się i przekażą informacje genetyczne dla tej adaptacji następnemu pokoleniu. Idea ta, znana obecnie jako teoria ewolucji przez dobór naturalny, została zdefiniowana przez brytyjskiego naukowca Charlesa Darwina.
Dostosowania

Storyboard Opis

Charles Darwin on the HMS Beagle. Have students map the route of the HMS Beagle or use this storyboard while teaching evolution and adaptation!

Tekst Storyboardowy

  • Route of the HMS Beagle
Utworzono ponad 25 milionów scenorysów
Storyboard That Rodzina