Baron De Montesquieu - Filozof Polityczny

Baron De Montesquieu - Filozof Polityczny
Ten zestaw zdarzeń można znaleźć w następujących artykułach i zasobach:
Biografia Monteskiusza

Baron de Montesquieu: Znaczenie i Osiągnięcia

Dowiedz się więcej o wielkich ludziach, którzy mieli wpływ na historię
Sprawdź niektóre z naszych ilustrowanych przewodników!


Storyboard Opis

Baron De Montesquieu (1689-1755) Baron De Montesquieu był francuskim filozofem politycznym podczas oświecenia. Najważniejsza publikacja Montesquieu została nazwana "On the Spirit of Laws", w której argumentował, aby zapobiec korupcji, rząd powinien zostać podzielony na trzy gałęzie. Pomysły Montesquieu Oddzielenia Mocarstw stały się planem dla wielu rządów, które istnieją na świecie.
Utworzono ponad 25 milionów scenorysów
Storyboard That Rodzina