Cleopatra

Zaktualizowano: 5/22/2018
Cleopatra
Ten scenorys został utworzony za pomocą StoryboardThat .com
Ten zestaw zdarzeń można znaleźć w następujących artykułach i zasobach:
Cleopatra Biography

Cleopatra

Storyboard That Ilustrowany Przewodnik po Wpływowych Ludziach

Dowiedz się więcej o osobach, które wpłynęły na historię


Sprawdź niektóre z naszych ilustrowanych przewodników!


Storyboard Opis

Cleopatra | Cleopatra is one of the most famous female rulers in history and was one of the few women of power in antiquity. She was co-regent with her younger brother for years before allying with Caesar, when she took the throne. Cleopatra was responsible for taking back Egypt’s territories as the last active ruler of the Ptolemaic Kingdom.

Tekst Storyboardowy

  • Cleopatra (70BCE-30BCE) Kleopatra jest jedną z najbardziej znanych kobiecych władców w historii i była jedną z niewielu kobiet w starożytności. Była regentką ze swoim młodszym bratem przez lata, zanim sprzymierzyła się z Cezarem, kiedy objęła tron. Kleopatra była odpowiedzialna za odzyskanie terytoriów egipskich jako ostatni aktywny władca Królestwa Ptolemeatyckiego.