Dyskusja Storyboard - MS - Katastrofy Naturalne

Dyskusja Storyboard - MS - Katastrofy Naturalne
Ten zestaw zdarzeń można znaleźć w następujących artykułach i zasobach:
Plany Lekcji Wulkanów

Klęski Żywiołowe

Autor: Oliver Smith

W każdej części świata zdarzają się klęski żywiołowe, które mogą spowodować szkody w mieniu, ziemi, dzikiej przyrodzie, a nawet w ludziach. Klęska żywiołowa to poważne wydarzenie spowodowane procesami naturalnymi na całym świecie. Poniższe ćwiczenia wprowadzą uczniów w różne rodzaje katastrof i pomogą im przygotować się na powszechne klęski żywiołowe na ich terenie.
Klęski Żywiołowe

Storyboard Opis

Prognozowanie trzęsienia ziemi

Tekst Storyboardowy

  • Naukowcy wiedzą, jak silny jest trzęsienie ziemi, ale nie w miejscu i dokąd się stanie.
  • Naukowcy wiedzą, że niektóre obszary są bardziej podatne na trzęsienia ziemi niż inne.
  • Naukowcy mogą przewidzieć, kiedy nastąpi trzęsienie ziemi, ale nie gdzie.
  • Naukowcy mogą przewidzieć dokładnie, kiedy i gdzie nastąpi trzęsienie ziemi.
  • Studenci myślą o przewidywaniu trzęsienia ziemi.
  • Sara
  • Chelsea
  • Jose
  • Curtis
Utworzono ponad 25 milionów scenorysów
Storyboard That Rodzina