Czym Jest Heliocentryzm?

Czym Jest Heliocentryzm?
Ten zestaw zdarzeń można znaleźć w następujących artykułach i zasobach:
Innowacje - Heliocentryzm

Czym Jest Heliocentryzm?

Heliocentrism is a model of the universe which put the Sun in the center devised mathematically by Nicolaus Copernicus. Learn more about world changing discoveries with our Picture Encyclopedia!
Sprawdź niektóre z naszych ilustrowanych przewodników!


Storyboard Opis

Nowe Innowacje - Heliocentryzm

Tekst Storyboardowy

  • HELIOCENTRYZM Model wszechświata, który umieścił Słońce w centrum, wymyślił matematycznie Mikołaj Kopernik. Model ten zastąpił geocentryzm, który położył Ziemię na środku.
Utworzono ponad 20 milionów scenariuszy
Storyboard That Rodzina