Maniac Magee Przykład Słownictwa

Maniac Magee Przykład Słownictwa
Ten zestaw zdarzeń można znaleźć w następujących artykułach i zasobach:
Plany Lekcji Maniaka Mcgee

Maniak Magee Jerry Spinelli

Plany Lekcji Autorstwa Elizabeth Pedro

Maniac Magee, a novel by Jerry Spinelli, is about Jeffrey “Maniac” Magee, a boy who becomes an orphan when his parents die in a trolley accident. Maniac becomes a legend in Two Mills, a town with an East End for blacks and a West End for whites. Without a place to call home, Maniac bridges racial boundaries with his super athleticism, knot-tying abilities, and overall good character.
Maniak Magee

Storyboard Opis

Maniac Magee Vocabulary lesson planu

Tekst Storyboardowy

  • SKEWERED
  • PANDEMONIUM
  • SKOMLE
  • V. Mocować razem lub przebić kołkiem lub innym ostrym przedmiotem. Dzieciak zastanawiał się, czy Maniac będzie skewered jak marshmallow z trzciną Finsterwald.
  • N. Dzikie i hałaśliwe zaburzenia lub zamieszanie. Kącik Cobble'a zmienił się w pandemonię, gdy Maniak związał węzeł.
  • V. Łączą się płynnie lub precyzyjnie Maniac i Mars Bar skręcają się na skrzyżowaniu i zaczęli razem biegać.
  • Słownik "Maniac Magee"
Utworzono ponad 25 milionów scenorysów
Storyboard That Rodzina