Maniac Motyw Magee

Maniac Motyw Magee
Ten zestaw zdarzeń można znaleźć w następujących artykułach i zasobach:
Plany Lekcji Maniaka Mcgee

Maniak Magee Jerry Spinelli

Plany Lekcji Autorstwa Elizabeth Pedro

Maniac Magee, a novel by Jerry Spinelli, is about Jeffrey “Maniac” Magee, a boy who becomes an orphan when his parents die in a trolley accident. Maniac becomes a legend in Two Mills, a town with an East End for blacks and a West End for whites. Without a place to call home, Maniac bridges racial boundaries with his super athleticism, knot-tying abilities, and overall good character.
Maniak Magee

Storyboard Opis

Maniac Magee Theme organizator grafiki tematycznej

Tekst Storyboardowy

  • PORZUCENIE
  • PRZYKŁAD
  • RODZINA
  • Maniak doświadcza opuszczenia, kiedy nie może żyć z Bealesem.
  • Maniac szuka rodziny, do której należy adres i adres do domu.
  • WYŚCIGI
  • Maniak nie przestrzega granic między East End i West End.
Utworzono ponad 20 milionów scenariuszy
Storyboard That Rodzina