Mezopotamia Match Up

Mezopotamia Match Up
Ten zestaw zdarzeń można znaleźć w następujących artykułach i zasobach:
Starożytna Mezopotamia dla Dzieci

Starożytna Mezopotamia

Plany Lekcji Liane Hicks

Starożytna Mezopotamia, „kraina między rzekami”, była pierwszą cywilizacją świata. Region ten, który leży wzdłuż rzek Tygrys i Eufrat we współczesnym Iraku, jest również nazywany „Żyznym Półksiężycem” ze względu na swój sierpowaty kształt księżyca i ziemię uprawną. W tej fascynującej cywilizacji powstały pierwsze miasta-państwa i imperia na świecie wraz z postępem w nawadnianiu, pisaniu, sztuce, architekturze, astronomii, matematyce ... a nawet wynalezieniu koła!


Starożytna Mezopotamia

Storyboard Opis

Ta aktywność związana z poszukiwaniem odkryć może służyć jako podgląd dla uczniów, aby mogli zgadnąć, gdzie może znajdować się każdy obraz. Może to być również ocena po zakończeniu nauki o Mezopotamii. Dodatkowo może być używany jako zróżnicowana aktywność obok aktywności z wykresu GRAPES.

Tekst Storyboardowy

  • Mezopotamia Match Up!
  • Osiągnięcia
  • Geografia
  • Religia
  • Przeciągnij obrazy do odpowiedniej kategorii! Możesz kopiować obrazy, ponieważ niektóre mogą trafić do więcej niż jednej kategorii.
  • Polityka
  • Struktura społeczna
  • Ekonomia
Utworzono ponad 20 milionów scenariuszy
Storyboard That Rodzina